"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomarkörer för tidig upptäckt av bröstcancer

Forskningsprojekt Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som diagnostiseras hos kvinnor. Tidig upptäckt är avgörande för optimala patientresultat genom att förhindra eller minska tumörprogression. Vårt mål är att identifiera och validera användbara biomarkörer från en lättbedömd källa (t.ex. blod) för riskstratifiering, prediktion och förbättrad screening av bröstcancer.

Bröstcancer är en heterogen sjukdom som kräver mer exakta diagnostiska biomarkörer. Tidig upptäckt är avgörande för optimala patientresultat genom att förhindra eller minska tumörprogressionen. Vårt mål är att identifiera blodbaserade biomarkörer för att förbättra det nuvarande bildbaserade screeningprogrammet. Genom att använda blodprover från både bröstcancerpatienter och friska kontrollpersoner inom Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) och moderna analysmetoder kan vi identifiera användbara biomarkörer.

Projektansvarig

Wendy Yi-Ying Wu
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-12-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland

Projektbeskrivning

Bröstcancer är den cancerform som oftast diagnostiseras hos kvinnor. Under de senaste tre decennierna har dödligheten i bröstcancer minskat avsevärt tack vare framsteg inom bröstcancerbehandling och ett brett genomförande av screeningprogrammen. Mammografiscreening är förknippad med en betydande minskning av dödligheten med 20-30%. Screening räddar liv, men inte utan skador. Skadorna av screening inkluderar falskt positiva resultat, ångest, strålningsexponering och överdiagnostik. Med tanke på den växande oron för screeningens potentiella skadeverkningar har allt större uppmärksamhet ägnats åt att utveckla individanpassade riskbaserade metoder för att nå kvinnor med hög risk och även identifiera kvinnor som kommer att ha störst nytta av screening. Det finns ett akut behov av att identifiera och validera användbara biomarkörer från en lättbedömd källa (t.ex. blod) för riskprediktion, riskstratifiering och förbättrad cancerscreening.

Under de senaste åren har omics-metoder utvecklats till ett lovande och mycket användbart verktyg för att avslöja innovativa molekylära vägar samt för att identifiera användbara biomarkörer för diagnos och förutsägelse av behandling. Metabolomik är en ny teknik för att kvantifiera metaboliter, som är slutprodukterna av genregleringsprocesser och proteinaktiviteter. Vid bröstcancer är de viktigaste metaboliska förändringarna en acceleration av glukoneogenes, glykolys och fettmobilisering samt en minskning av proteinsyntesen. Flera studier har visat att metabolomik har förmågan att effektivt skilja mellan bröstcancerpatienter och friska kontroller med hjälp av en mängd olika prover, inklusive vävnad, urin, saliv och blod. I det här projektet vill vi undersöka metabolomikens roll vid tidig upptäckt av bröstcancer genom att använda blodprover som samlats in från bröstcancerpatienter och friska kontroller inom Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS). Dessutom kommer vi att kombinera data från nationella register (såsom cancerregister, kvalitetsregister och läkemedelsförskrivningsregister) för att få omfattande information om fenotyper. Våra specifika mål är

1) identifiera prediagnostiska biomarkörer för att förbättra tidig upptäckt
2) undersöka förändringar i biomarkörer för att hitta snabbväxande cancer
3) analysera biomarkörprofiler för att skilja mellan cancer som upptäcks för tidigt och cancer som upptäcks för sent

Externa finansiärer

Länkar för mer läsning

För dig som tidigare har deltagit i NSHDS och som har tillhandahållit prover och/eller data för forskning finns mer information om hur personuppgifter behandlas i forskningsprojektet här: Information till deltagare i studien.

Senast uppdaterad: 2023-11-30