"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Biståndsorganisationernas responssystem

Forskningsprojekt I projektet studeras hur biståndsorganisationer med omfattande utvärderingsverksamhet hanterar slutsatser och rekommendationer från utvärderingar.

Forskare vid UCER genomför i samverkan med SADEV (Swedish agency for development evaluation) en studie av hur Danida, EuropeAid och IFAD hanterar sina utvärderingar. Dessa biståndsorganisationer har utvecklat någon typ av responssystem (RE-system) för att hantera slutsatser och rekommendationer från utvärderingarna. Syftet med studien är att beskriva, analysera och jämföra RE-systemen med avseende på systemens kännetecken, förutsättningar, funktioner och konsekvenser. I syftet ligger också att undersöka om och hur responserna bidrar till lärande, förbättring och ansvarsutkrävande.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-06-05 2008-02-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Forskare vid UCER genomför i samverkan med SADEV (Swedish agency for development evaluation) en studie av hur Danida, EuropeAid och IFAD hanterar och svarar på organisationernas utvärderingar. Dessa organisationer har utvecklat någon typ av responssystem (RE system) för att systematiskt förhålla sig till slutsatser och rekommendationer i utvärderingar. Syftet med studien är att beskriva, analysera och jämföra biståndsorganisationernas RE system med avseende på systemens kännetecken, förutsättningar, funktioner och konsekvenser. I syftet ligger också att undersöka om och hur responsen bidrar till lärande, förbättring och ansvarsutkrävande. Jämförelser görs också med en tidigare studie av Sidas responssystem (för mer information se utvärderingsprojektet ”Sidas MR-system”).

Studien söker svar på fyra övergripande frågor:

  1. Vad kännetecknar olika RE system?
  2. Hur fungerar RE system i praktiken?
  3. Vilka konsekvenser har RE respektive RE systemen för biståndsorganisationer och partners?
  4. Hur kan/bör ett RE system utformas för att bidra till lärande, utveckling/förbättring och ansvarsutkrävande?
Senast uppdaterad: 2023-09-05