Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Området spänner över hela samhället - från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv som till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

Umeåforskare om protesterna i Iran – hopp och sorg i kampen för frihet

Förändringar av kvinnors villkor och rättigheter har historiskt sällan kommit till utan kamp.

COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Infrastruktur

European Representative Democracy Data Archive (ERDDA)
European Representative Democracy Data Archive (ERDDA) samlar världsledande databaser för forskning om kampen om regeringsmakten i främst europeisk...
Forskningsområde: Statsvetenskap

Nyheter

Umeåforskare om våld mot samiska kvinnor

Forskningsprojektet Våld mot samiska kvinnor ska bidra till att öka kunskapen och förebygga våld.

Därför är det inte möjligt att rösta digitalt i Sverige

Statsvetaren Johan Hellström om varför kan man inte sköta valförfarandet digitalt genom mobil och datorer?

Fyra forskare analyserar valet i Snabbtänkt

Fyra forskare från Umeå universitet ge sin syn på valet i rapporten ”Snabbtänkt".

Forskningsprojekt

Lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 december 2021 till 30 november 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fasad eller demokrati i Kiribati, Vanuatu och São Tomé & Príncipe?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap