"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statsvetenskap

Statsvetenskap rör frågor om politik, makt och demokrati i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Området spänner över hela samhället - från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv som till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, och Förenta Nationerna.

Reportage och porträtt

Local articulations of climate action in Swedish forest contexts

Elsa Reimerson om artikeln i Environmental Science & Policy

Ny bok - Coalition Politics in Central Eastern Europe

Boken handlar om hur regeringar bildas, styr och avgår i Öst och Centraleuropa.

Infrastruktur

European Representative Democracy Data Archive (ERDDA)
European Representative Democracy Data Archive (ERDDA) samlar världsledande databaser för forskning om kampen om regeringsmakten i främst europeisk...
Forskningsområde: Statsvetenskap

Nyheter

Avhandling om förstelärare utsett till favorit av Lärarpanelen

Avhandlingen ”Ledarskap för lärares lärande, förstelärare som lärarledare”

Föreläste om grön omställning

Camilla Sandström talade tillsammans med UNESCO-professor under årshögtiden.

Framstående forskning i fokus när USA:s ambassadör besökte Arktiskt centrum

Arktis har blivit en allt viktigare region inte minst i samband med klimatförändringarna.

Forskningsprojekt

Hållbara vattenvägar: En modell för legitim samverkan inom svensk vattenkraft
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 mars 2023 till 28 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Europeisk enkätundersökning om att vara ledamot i kommunfullmäktige
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Miljö- och naturresurspolitik
Läs mer om den forskning som bedrivs i gruppen.
Forskningsområde: Statsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap