"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen

Forskningsprojekt Mitokondrier finns i alla celler hos högre organismer och har en central roll i cellernas energimetabolism. Projektet syftar till att identifiera mitokondriernas bidrag till fotosyntes och senescence (den process när blad gulnar).

Vid fotosyntesen som endast sker i ljus har kloroplasterna huvudrollen men även mitokondrierna har viktiga funktioner. Vi kommer främst att inrikta våra studier på deras bidrag till redox-tillståndet i cellen och hur detta påverkar anpassning till skiftande externa betingelser såsom temperatur, vatten- och näringstillgång. I relation till senescenceprocessen kommer vi att studera hur mitokondrier och respiratorisk metabolism bidrar med energi och kolskelett. Speciellt skall vi analysera vilka föreningar som transporteras bort från det gulnande bladet och att försöka identifiera gener som är centrala för processens fortgång.

Projektansvarig

Per Gardeström
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2008-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008, 2009

huvudman: Per Gardeström, finansiär: VR, y2006: 400, y2007: 400, y2008: 400, y2009: ,

huvudman: Per Gardeström, koordinator, finansiär: STINT, y2006: , y2007: 250, y2008: 500, y2009: 250,

huvudman: Per Gardeström, finansiär: Kempe, y2006: , y2007: 186, y2008: 186, y2009: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för fysiologisk botanik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Biologi, Botanik

Projektbeskrivning

Växtceller har en mycket flexibel metabolism som möjliggör anpassning till en föränderlig omgivning som växter är utsatta för under olika utvecklingsstadier. I detta projekt studerar vi metabolism i bladen med målsättningen att erhålla en ökad förståelse av de metaboliska reaktionsvägarna som är inblandade, var i cellen processerna sker samt hur de regleras. Focus är speciellt riktat mot interaktioner mellan mitokondrier och kloroplaster. Projektet innefattar två delar (1) interaktionen mellan respiratoriska och fotosyntetiska metabolismvägar i fotosyntetiskt aktiva celler och (2) funktioner av mitokondrier och respiratorisk metabolism vid bladens senescence.
Specifika målsättningar är:
• Att definiera mekanismerna för samverkan mellan fotosyntetisk och respiratorisk metabolism med speciell tonvikt på redox interaktioner och transportprocesser.
• Att identifiera bidraget av mitokondriella FtsH proteaser till växters acklimering.
• Att karakterisera och förstå metaboliska processer under bladens senescence, speciellt bidrag och vikt av respiratorisk metabolism.
• Att definiera effekten av lågt ljus på processen.
• Att definiera transport till och från blad som undergår senescence.
• Att screena för mutanter som är essentiella for senescenceprocessen.

Senast uppdaterad: 2019-12-05