Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett område som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Flow@CliMi
Flödescystometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.

Nyheter

Ännu en Umeåforskare till Sveriges unga akademi

Karolina Kauppi är en av de lovande unga forskare som nu tar plats i Sveriges unga akademi.

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

Ny studie av Gerard Rocher Ros vid CIRC visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet

Den genetiska variationen skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal granskog i Västerbotten.

Forskningsprojekt

Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsområde: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsområde: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Evolutionsbiologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Biologi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Richard Lundmark Lab
Skulptering av membraner är grundläggande för många cellulära processer och fel kan leda till olika sjukdomar.
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap