"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett område som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)
NBIS erbjuder bioinformatisk support, infrastruktur och fortbildning.
Tvåfoton in vivo integrativ fysiologi
Tvåfoton in vivo integrativ fysiologi erbjuder multifoton-mikroskop med avbildningsystem med höga spatial och temporal upplösning i kombination med...
Forskningsområde: Biologi, Botanik

Nyheter

Johan Sjölander stands in the greenhouse at Umeå Plant Science Centre inbetween young aspen trees on tables. He is holding his PhD thesis in his hand.
Modulering av den inre klockan ökar tillväxten hos hybridasp

Doktoranden Johan Sjölander upptäckte att modifiering av den inre klockan i hybridasp kan öka tillväxten

Öppen inbjudan till kick-off för IceLab Stress Response Modeling

Forskare inom life science bjuds in till invigninen av IceLab stress response modeling 10-11 juni.

Foto genom mikroskop på celler.
Matematik kan förklara en av grundstenarna för komplext liv

Matematiska modeller främjar forskningen inom endosymbios, enligt en forskargrupp i Umeå.

Forskningsprojekt

Stress Response Modeling på IceLab

Ett multidisciplinärt komplexitetscenter bildat för att avslöja universella principer och adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsområde: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsområde: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Kohler Lab
Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom
Bio4Energy
Forskningsmiljön Bio4Energy syftar till att skapa högeffektiva och miljövänliga bioraffinaderiprocesser
Forskningsområde: Biologi, Energiteknik, Fysik, Kemi
Evolutionsbiologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Biologi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Richard Lundmark Lab
Skulptering av membraner är grundläggande för många cellulära processer och fel kan leda till olika sjukdomar.
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap