Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi. Biologi är ett brett område som innehåller många förgreningar, ämnen och discipliner.

Reportage

Medel för terror blir giftigare och enklare
Medel för terror blir giftigare och enklare

Ett växande problem i Europa är att enskilda individer hanterar farliga ämnen.

Infrastrukturer

Atomic Force Microscopy (AFM)
Atomic Force Microscopy (AFM) facility at the Department of Molecular Biology
Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Flow@CliMi
Flödescytometri möjliggör analys av cellytemolekyler, intracellulära molekyler samt RNA uttryck i enskilda celler. Dessutom kan utsöndrade...
Forskningsområde: Biologi, Infektionsbiologi
Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)
FISH kan användas för att detektera specifika gen-signaturer i intakta organismer – utan nukleinsyreextraktion, PCR och gensekvensiering. De...
Forskningsområde: Biologi
Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.

Nyheter

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten
Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

Ny studie av Gerard Rocher Ros vid CIRC visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet
Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet

Den genetiska variationen skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal granskog i Västerbotten.

Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet
Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet

Rådet har beviljat medel till forskningsmiljöer och internationella postdoks.

Forskningsprojekt

Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsområde: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsområde: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Evolutionsbiologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Biologi
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Research group of Marta Bally – Physical Virology Umeå
Information om forskargruppen finns endast på engelska. Du kan byta språk genom att klicka på språkflaggan i övre högra hörnet på denna sida.
Forskningsområde: Biologi
Richard Lundmark-forskargrupp
studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap