"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices

Forskningsprojekt Utmaningen för den föreslagna COST-åtgärden består i att skapa ett nätverk för att utforska potentialen i tillämpningen av artificiell intelligens och automatiserat resonemang på området digital kriminalteknik och skapa synergier mellan dessa områden.

Utmaningen består särskilt i att ta itu med fasen av bevisanalys, där bevis om möjliga brott och gärningsmän som samlats in från olika elektroniska enheter (med hjälp av specialiserad programvara och i enlighet med särskilda bestämmelser) måste utnyttjas för att rekonstruera möjliga händelser, händelsesekvenser och scenarier i samband med ett brott.

Projektansvarig

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-10 2023-03-09

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Resultaten av bevisanalysen görs sedan tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter, utredare, åklagare, advokater och domare: det är därför av avgörande betydelse att den teknik som används garanterar tillförlitlighet och verifierbarhet och att resultaten kan förklaras för de mänskliga aktörerna.

Senast uppdaterad: 2022-11-15