"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Carmen de Burgos reseskildringar

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur ställningstaganden kring spansk feminism och modernitet återges i den spanska författarinnan, journalisten och kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos reseskildringar. Särskilt fokus kommer att sättas på skildringen av Norden.

Under 1900-talets början gjorde Carmen de Burgos ett flertal resor genom Europa. De återges i reseskildringar och hennes krönikor i spansk dagspress. Forskningen kring Burgos författarskap har hittills inte nämnvärt uppmärksammat hennes reseskildringar, utan främst skönlitterära och politiska skrifter. Skildringen av resan till Norden har förbisetts helt. Med tanke på den betydelse Burgos hade i den spanska debatten om landets modernisering och kvinnors rättigheter, är det angeläget att undersöka hur dessa frågor framställs i texter där författarinnan skildrar sina resor genom Europa. Särskilt fokus kommer att sättas på skildringen av Norden.

Projektansvarig

Elena Lindholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 44

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2012-12-31

Finansiering

Finansår , 2009

huvudman: Elena Lindholm Narváez, finansiar: Riksbankens jubileumsfond, y2009: 1905000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Litteraturvetenskap, Moderna språk

Projektbeskrivning

Under 1900-talets början gjorde den spanska författarinnan, journalisten och kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos ett flertal resor genom Europa, vilka återges i tre reseskildringar samt i hennes krönikor i samtida spansk dagspress. Forskningen kring Burgos författarskap har hittills inte nämnvärt uppmärksammat hennes reseskildringar, utan främst hennes skönlitterära och politiska skrifter. Inom forskningen kring spansk-nordiska kulturkontakter vid sekelskiftet 1900 har hennes skildring av resan till Norden förbisetts helt.

Med tanke på den betydelse Burgos hade i Spanien i den samtida politiska debatten kring landets modernisering och kvinnors rättigheter, är det en angelägen uppgift att undersöka hur dessa frågor framställs i texter där författarinnan skildrar sina resor genom Europa och där hennes ideologiska ställningstaganden kan betraktas i ett vidare geografiskt och ideologiskt sammanhang.

Syftet med projektet är att undersöka det resande subjekt som skildras i texterna och hur ställningstaganden kring spansk feminism och modernitet återges i en europeisk sekelskiftesgeografi. Särskilt fokus kommer att sättas på skildringen av Norden. Projektet sätter in Burgos resetexter i ett ramverk som utgörs av hennes övriga litterära och journalistiska produktion, tillsammans med arkivmaterial och andra samtida spanska författares texter inom resegenren.

Senast uppdaterad: 2019-09-18