Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Elena Lindholm

Elena Lindholm

Docent i spanska och meriterad lärare vid Institutionen för språkstudier
Forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Spanska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som lektor i spanska undervisar jag främst i spanskspråkig litteratur på grund- och avancerad nivå, samt handleder inom forskarutbildningen. Min forskning är inriktad på litteratur från tidigt spanskt nittonhundratal med fokus på kvinnliga författare och feministisk litteratur. Jag har även undersökt spanska gestaltningar av Norden under tidigt 1900-tal och har därigenom kopplingar till universitetets arktiska forskningscentrum, ARCUM.

Inom projektet Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en Sydeuropeisk kontext (1900-1939) undersökte jag tillsammans med Ulla Åkerström från Göteborgs universitet hur den svenska pedagogen Ellen Keys idéer om samhällsmoderlighet mottogs och omformulerades i italiensk och spansk feministisk litteratur under det tidiga 1900-talet. Projektets utgångspunkt är hypotesen att Keys samhällsmoderlighet som begrepp, utgjorde en brygga för spanska och italienska feminister, mellan tradition och modernitet, under en tid av stora sociala omvälvningar i dessa länder. En vidare målsättning med projektet är att bidra med ny kunskap i kartläggningen av europeiska feministiska tänkare från tidigt 1900-tal, hur de interagerade och hur deras idéer mottogs och anpassades i olika kontexter.
Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Inom projektet Feminism och modernitet i Carmen de Burgos reseskildringar av Europa och Norden under tidigt 1900‐tal undersökte jag hur ställningstaganden kring spansk feminism och modernitet gestaltas i den spanska författarinnan, journalisten och kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos (1867-1932) reseskildringar av Norden. Under 1900-talets början gjorde Carmen de Burgos ett flertal resor genom Europa. 1914 besökte hon de skandinaviska länderna 1914, en resa som återgavs både i spansk dagspress och i en av hennes reseskildringar.
Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond.

I flikarna nedan kan du se mina olika publikationer inom projekten samt längre projektbeskrivningar.

2019
Bergen Language and Lingustics Studies, Bergen: University of Bergen 2019, Vol. 10, (1)
Lindholm, Elena
2017
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Norlander-sällskapet 2017, Vol. 34, (1-2) : 43-70
Lindholm, Elena
2017
Multiple modernities: Carmen de Burgos, author and activist, Abingdon: Routledge 2017 : 109-126
Lindholm, Elena
2017
Språkens magi: festskrift till professor Ingmar Söhrman, Göteborg: Göteborgs universitet 2017 : 149-156
Lindholm, Elena
2016
Historiskan, Malmö: Historiskan 2016, (1) : 11-11
Lindholm, Elena
2015
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskuriren 2015, (10 september)
Lindholm, Elena
2015
Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura, Humacao, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico 2015, Vol. 22, (1) : 21-31
Lindholm, Elena
2015
Traslaciones en los estudios feministas, Málaga: Perséfone, Ediciones electrónicas de la AEHM/UMA 2015 : 182-207
Lindholm, Elena
2013
Historia de las literaturas hispánicas: Aproximaciones críticas, Lund: Studentlitteratur 2013 : 149-174
Lindholm, Elena
2013
Communicating the North: media structures and images in the making of the Nordic region, Farnham: Ashgate 2013 : 197-218
Lindholm Narváez, Elena
2012
Exilio e identidad en el mundo hispano: reflexiones y representaciones, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2012 : 986-1008
Lindholm Narvaez, Elena
2012
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 20, (1) : 71-73
Lindholm Narváez, Elena
2012
Västerbottenskuriren, Umeå: 2012, (52) : 38-39
Lindholm Narváez, Elena
2011
Den tvetydiga pakten: skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2011 : 243-258
Lindholm Narváez, Elena
2011
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2011, (23/11)
Lindholm Narváez, Elena
2008
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 1
Lindholm Narvaez, Elena
2008
Actas del Simposio Internacional "Suecia y León de Greiff (1895-1976): (Estocolmo, Umeå, Korpilombolo: sept. 2-8, 2004), Umeå: Department of Language Studies 2008 : 145-155
Lindholm Narváez, Elena
2007
Provins, Luleå: Norrländska litteratursällskapet 2007, (1) : 28-30
Lindholm Narváez, Elena
Publicerad: 08 apr, 2020