"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elena Lindholm

Docent i spanska vid Institutionen för språkstudier. Övermarskalk vid akademiska högtider.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Spanska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som lektor i spanska undervisar jag främst i spanskspråkig litteratur på grund- och avancerad nivå, samt handleder inom forskarutbildningen. Min forskning är inriktad på litteratur från tidigt spanskt nittonhundratal med fokus på kvinnliga författare och feministisk litteratur. Jag har även undersökt spanska gestaltningar av Norden under tidigt 1900-tal och har därigenom kopplingar till universitetets arktiska forskningscentrum, ARCUM.

Inom projektet Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en Sydeuropeisk kontext (1900-1939) undersökte jag tillsammans med Ulla Åkerström från Göteborgs universitet hur den svenska pedagogen Ellen Keys idéer om samhällsmoderlighet mottogs och omformulerades i italiensk och spansk feministisk litteratur under det tidiga 1900-talet. Projektets utgångspunkt är hypotesen att Keys samhällsmoderlighet som begrepp, utgjorde en brygga för spanska och italienska feminister, mellan tradition och modernitet, under en tid av stora sociala omvälvningar i dessa länder. En vidare målsättning med projektet är att bidra med ny kunskap i kartläggningen av europeiska feministiska tänkare från tidigt 1900-tal, hur de interagerade och hur deras idéer mottogs och anpassades i olika kontexter.
Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Inom projektet Feminism och modernitet i Carmen de Burgos reseskildringar av Europa och Norden under tidigt 1900‐tal undersökte jag hur ställningstaganden kring spansk feminism och modernitet gestaltas i den spanska författarinnan, journalisten och kvinnorättsaktivisten Carmen de Burgos (1867-1932) reseskildringar av Norden. Under 1900-talets början gjorde Carmen de Burgos ett flertal resor genom Europa. 1914 besökte hon de skandinaviska länderna 1914, en resa som återgavs både i spansk dagspress och i en av hennes reseskildringar.
Projektet finansierades av Riksbankens jubileumsfond.

I flikarna nedan kan du se mina olika publikationer inom projekten samt längre projektbeskrivningar.

Umeå: Umeå universitet 2023
Arvidsson, Alf; Edlund, Lars-Erik; Lindholm, Elena; et al.
Primerjalna Knjizevnost, The Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) 2023, Vol. 46, (1) : 133-150
Lindholm, Elena
Anales de Literatura Espanola Contemporánea, Society of Spanish and Spanish-American Studies 2023, Vol. 48, (2) : 191-194
Lindholm, Elena
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 129-131
Lindholm, Elena
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 157-158
Lindholm, Elena
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 136-138
Lindholm, Elena
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 150-151
Lindholm, Elena
Queer women in modern Spanish literature: activism, sexuality, and the otherness of the 'chicas raras', Abingdon: Routledge 2022 : 118-132
Lindholm, Elena
Women writing intimate spaces: the long nineteenth century at the fringes of Europe, Leiden: Brill Academic Publishers 2022 : 145-159
Lindholm, Elena
Collective motherliness in Europe (1890-1939): the reception and reformulation of Ellen Key's ideas on motherhood and female sexuality, Berlin: Peter Lang Publishing Group 2020 : 137-160
Lindholm, Elena
Anales de Literatura Espanola Contemporánea, Society of Spanish and Spanish American Studies 2020, Vol. 45, (2) : 379-398
Lindholm, Elena
Collective motherliness in Europe (1890 - 1939): the reception and reformulation of Ellen Key's ideas on motherhood and female sexuality, Berlin: Peter Lang Publishing Group 2020 : 11-35
Åkerström, Ulla; Lindholm, Elena
Bergen Language and Linguistic Studies, Bergen: University of Bergen 2019, Vol. 10, (1)
Lindholm, Elena
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Norlander-sällskapet 2017, Vol. 34, (1-2) : 43-70
Lindholm, Elena
Multiple modernities: Carmen de Burgos, author and activist, Abingdon: Routledge 2017 : 109-126
Lindholm, Elena
Språkens magi: festskrift till professor Ingmar Söhrman, Göteborg: Göteborgs universitet 2017 : 149-156
Lindholm, Elena
Historiskan, Malmö: Historiskan 2016, (1) : 11-11
Lindholm, Elena
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskuriren 2015, (10 september)
Lindholm, Elena
Traslaciones en los estudios feministas, Málaga: Perséfone, Ediciones electrónicas de la AEHM/UMA 2015 : 182-207
Lindholm, Elena
Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura, Humacao, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico 2015, Vol. 22, (1) : 21-31
Lindholm, Elena
Historia de las literaturas hispánicas: Aproximaciones críticas, Lund: Studentlitteratur 2013 : 149-174
Lindholm, Elena
Communicating the North: media structures and images in the making of the Nordic region, Farnham: Ashgate 2013 : 197-218
Lindholm Narváez, Elena
Exilio e identidad en el mundo hispano: reflexiones y representaciones, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2012 : 986-1008
Lindholm Narvaez, Elena
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 20, (1) : 71-73
Lindholm Narváez, Elena
Västerbottenskuriren, Umeå: 2012, (52) : 38-39
Lindholm Narváez, Elena
Den tvetydiga pakten: skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2011 : 243-258
Lindholm Narváez, Elena
Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2011, (23/11)
Lindholm Narváez, Elena
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 1
Lindholm Narvaez, Elena
Actas del Simposio Internacional "Suecia y León de Greiff (1895-1976): (Estocolmo, Umeå, Korpilombolo: sept. 2-8, 2004), Umeå: Department of Language Studies 2008 : 145-155
Lindholm Narváez, Elena
Provins, Luleå: Norrländska litteratursällskapet 2007, (1) : 28-30
Lindholm Narváez, Elena

Jag undervisar främst i spanskspråkig litteratur på olika nivåer, men även i muntlig färdighet. Seminariet är en central komponent i min litteraturvetenskapliga undervisning, där min grundläggande metod är problemlösning i grupp med den litterära texten i främsta fokus.

2020 blev jag utsedd till meriterad lärare vid Umeå universitet.