"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

CELESTE II - Case studies, Exercises, LEarning, Surveys and Training across Europe II

Forskningsprojekt CELESTE II, liksom dess föregångare CELESTE, är ett ramavtal baserat på Europeiska parlamentets beslut 1082/2013 om allvarliga och gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

Målet med projektet är att stärka EU:s ramverk för säkerhet gällande beredskap och folkhälsa. Projektet ska utveckla ett omfattande integrerat och koordinerat tillvägagångssätt för beredskap, riskbedömning, och krishantering och leds av Public Health England.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-02 2019-12-31

Finansiering

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Europakommissionens förordning 1018/2013 avser påvisade åtgärder från förordning 2119/1998 angående smittsamma sjukdomar, med tilläggen antimikrobiell resistens och sjukvårdsrelaterade infektioner. Förordningen infattar även biologiska gifter, samt kemiska, miljömässiga och okända hot. Projektkonsortiet ansvarar för de praktiska åtgärder som ska säkerställa en koordinerad och enhetlig beredskap mot gränsöverskridande hot mot folkhälsan i EU:s medlemsstater. Det ursprungliga projektet, CELESTE, pågick mellan januari 2013 och december 2016. CELESTE II inleddes i januari 2017 och sträcker sig till december 2019.      

Genomförande
CELESTE II består av fyra delar: organisation av övningar, organisation av evenemang, organisation av träningar, och framtagande av material för informationsspridning.  Europeiska CBRNE-centret medverkar i de första två delarna. Organisation av övningar, går ut på att: organisera och genomföra s.k. table-top övningar där deltagarna samspelar för att förstå och lära sig roller, ansvar, strukturer, procedurer, genomföra tester av kommunikation och krishantering där tidsaspekten är en nyckelfaktor, genomföra tester av komponenter eller hela insatser, inklusive beslutsfattande och kommunikation i nödsituation, och att utföra fallstudier med utvecklingsbara scenarion (verkliga eller fiktiva) för att förstå potentiella utmaningar och urskilja bästa praxis. Organisation av evenemang, går ut på att förbereda, planera och genomföra evenemang på ett sådant sätt att deltagande representanter från t.ex. medlemsstater, icke-statliga organisationer, och media kan etablera sätt att bedriva konsekvent och professionell kommunikation med allmänheten såväl som myndigheter, och på så sätt stödja arbetet inom Health Security Committee Communicators’ Network. 

Resultat
Efter framgångsrikt avslut av projektets fyra delar ska projektet resultatera i en förbättrad och mer omfattande förmåga till riskbedömning och beredskap bland EU-länderna.

Senast uppdaterad: 2021-09-08