Hoppa direkt till innehållet
printicon

Europeiska CBRNE-centret

Europeiska CBRNE-centret är en centrumbildning vid Umeå universitet som arbetar med forskning och utveckling inom området farliga ämnen. Centret både driver och deltar i ett flertal stora projekt med olika fokus inom CBRNE.

FN utbildar vapeninspektörer i Umeå
FN utbildar vapeninspektörer i Umeå

Europeiska CBRNE-centret anordnar ledarskapsutbildning för FN:s vapeninspektörer.

Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat
Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat

Safety & Security Test Arena har resulterat i produkter, instruktörsutbildning och virtual reality-träning.

Förkortningen CBRNE är internationell och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Den används för att beskriva verksamhet inom farliga ämnen, eller mer specifikt skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Händelser inom området kan vara resultat av olyckor, avsiktliga attentat eller andra orsaker. CBRNE-incidenter är ganska ovanliga, men däremot ofta väldigt allvarliga, vilket gör att beredskapen alltid måste vara hög. Centret invigdes 2008 och skapades för att ytterligare stärka Umeås ledande roll i Sverige för kunskapsutveckling inom området.

Europeiska CBRNE-centret är sammansatt av sex partnerorganisationer; Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut, samt Fortifikationsverket. Centrets styrelse består av representanter från samtliga partner.