"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cellytans dynamik

Forskningsprojekt Ett nyupptäckt protein, SNX9, har en viktig roll för det livsavgörande upptaget av ämnen genom kroppens cellytor.

Levande celler har ett ständigt behov av att ta upp ämnen via ytan för att kunna fungera normalt. Genom denna process, som kallas endocytos , tar cellen med hjälp av särskilda receptorer upp näringsämnen m.m. I projektet studerar vi den molekylära mekanismen för endocytosen, bl.a. genom att leta efter hittills okända proteiner som deltar i processen. Vi har funnit ett protein, sorting nexin 9 (SNX9), som spelar en viktig roll för regleringen av endocytosen. Felaktigheter i endocytossystemet leder till avvikelser i cellens beteende, vilket t.ex. är konstaterat i samband med tumörer.

Projektansvarig

Sven Carlsson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-23 2007-12-31

Finansiering

Finansår , 2004, 2005, 2006, 2007

huvudman: Sven Carlsson, finansiar: VR, y2004: 540, y2005: 540, y2006: 405, y2007: ,

huvudman: Sven Carlsson, finansiar: CF, y2004: , y2005: , y2006: 300, y2007: 300,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Biologi

Projektbeskrivning

Levande celler har ett ständigt behov av att ta upp ämnen från ytan för att kunna fungera normalt. Genom denna process, som kallas endocytos, tar cellen med hjälp av särskilda receptorer upp näringsämnen som sedan bryts ner och används i ämnesomsättningen. Också de molekyler på ytan som deltar i cellens kommunikationssystem omsätts genom endocytos för att cellen skall få rätt signaler. Det finns flera olika system för endocytos. Den viktigaste och mest effektiva är clathrinmedierad endocytos där inåtriktade avknoppningar, s.k. vesiklar, bildas från cellmembranet med hjälp av proteinet clathrin. Till hjälp behöver detta ämne flera andra proteiner, bland vilka de mest centrala är adaptor protein 2 (AP-2) och dynamin.

I projektet studerar vi den molekylära mekanismen för endocytos. Genom att leta efter hittills okända proteiner som deltar i processen söker vi ytterligare detaljer om hur endocytosen fungerar och regleras. Vi har funnit ett protein, sorting nexin 9 (SNX9), som spelar en viktig roll för regleringen av endocytosen. SNX9 bildar tillsammans med dynamin ett vilande komplex i cellsaften. När detta komplex aktiveras, genom en hittills okänd mekanism, flyttas proteinerna till cellmembranet där de binds fast. Väl på plats vid membranet kan SNX9 och dynamin bindas ihop med clathrin och AP-2 för att reglera vesikelbildningen.

I fortsättningen kommer vi att studera:

1) hur det vilande komplexet av SNX9 och dynamin aktiveras,

2) vad som händer när SNX9 och dynamin binds till membranet och

3) på vilket sätt SNX9 deltar i avknoppningsprocessen.

Vår metodik omfattar tester för att mäta protein/protein- och protein/lipidbindning, men också direkt manipulering av levande celler för att mäta betydelsen av SNX9 och dess olika delar i sitt rätta sammanhang.

Resultaten av dessa studier kommer att ge värdefull information om hur upptaget från cellytan regleras. Många processer inuti cellen är direkt eller indirekt beroende av händelser på cellytan. Som exempel kan nämnas rörelser, signalering, tillväxt och programmerad celldöd. Dessa fenomen är intimt förknippade med endocytosen eftersom cellens svar på signaler utifrån är beroende av uttryck och omsättning av receptorer för de olika faktorer som styr processerna. Felaktigheter i endocytossystemet leder till avvikelser i cellens beteende, vilket t.ex. är konstaterat i samband med att tumörer uppkommer.

Senast uppdaterad: 2019-09-18