Hoppa direkt till innehållet
printicon

Collaborative Mixed Reality Aid

Forskningsprojekt Tensaii, Institutionen för datavetenskap, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel Västerbotten och Umeå kommun samarbetar för att ta fram interaktiva hjälmedel för barn och unga med autism.

Tensaii startar samarbete med Särsolan i Umeå, Habiliteringscenter, Viva arbetsmarknad och Umeå universitet för att ta fram interaktiva hjälmedel för barn och unga med autism. Syftet är att ta fram en helt ny typ av hjälpmedel som baseras på mixed reality och artificiell intelligens som tillsammans skapar ett kraftfullt verktyg för att hjälpa personer som har svårt att gå från en situation till en annan. Förhoppningen är att det kommer skapa ett mer effektfullt hjälpmedel än de som finns idag som varsamt kan guida användarna utanför sin bekvämlighetszon samtidigt som användaren befinner sig i en kontrollerad (simulerad) miljö.

Projektöversikt

Projektperiod

2019-04-22 2020-06-22

Finansiering

Vinnova

Forskningsämne

Pedagogik