"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Collaborative Mixed Reality Aid

Forskningsprojekt Tensaii, Institutionen för datavetenskap, Habiliteringscentrum, Hjälpmedel Västerbotten och Umeå kommun samarbetar för att ta fram interaktiva hjälpmedel för barn och unga med autism.

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-04-22 2020-06-22

Finansiering

Vinnova

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Tensaii startar samarbete med Särskolan i Umeå, Habiliteringscenter, Viva arbetsmarknad och Umeå universitet för att ta fram interaktiva hjälpmedel för barn och unga med autism. Syftet är att ta fram en helt ny typ av hjälpmedel som baseras på mixed reality och artificiell intelligens som tillsammans skapar ett kraftfullt verktyg för att hjälpa personer som har svårt att gå från en situation till en annan. Förhoppningen är att det kommer skapa ett mer effektfullt hjälpmedel än de som finns idag som varsamt kan guida användarna utanför sin bekvämlighetszon samtidigt som användaren befinner sig i en kontrollerad (simulerad) miljö.

Senast uppdaterad: 2024-02-08