Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Idrottens organisering ger avtryck i samhället

Hur fördelar idrottsorganisationer makt och resurser? Det studerar Josef Fahlén, professor i idrottspedagogik.

Hon forskar om de särskilt begåvade barnen

Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.

Infrastrukturer

Uppföljningsstudie Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Pedagogik
Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Pedagogik

Nyheter

”Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig”

Äldre som börjat spela gåfotboll upplever en stärkt social gemenskap och större lycka i livet.

Gunnar Starck-medaljen till tongivande pedagog inom kemi

Svenska Kemistsamfundets prestigefulla Gunnar Starck-medalj delas ut till universitetslektor Karolina Broman.

Veckans humanist: Anna Widén

Hon är lektor i pedagogiskt arbete i bildämnet och biträdande prefekt vid Institutionen för estetiska ämnen.

Profilområden och forskargrupper

ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering
Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Didaktik, utvärdering och bedömning
Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång...
Forskningsområde: Pedagogik
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik. ...
Forskningsområde: Pedagogik, Språkvetenskap
Genus och pedagogiska processer i samhället
Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka...
Forskningsområde: Genusvetenskap, Pedagogik
Idrottspedagogik
Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever....
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Ledarskap, organisation och arbetsliv
Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.
Forskningsområde: Pedagogik
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsområde: Pedagogik
Specialpedagogik
Inom området Specialpedagogik undervisar och forskar vi om samspelet mellan individens förutsättningar i relation till samhällets och skolans norme...
Forskningsområde: Pedagogik