"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Idrottens organisering ger avtryck i samhället

Hur fördelar idrottsorganisationer makt och resurser? Det studerar Josef Fahlén, professor i idrottspedagogik.

Hon forskar om de särskilt begåvade barnen

Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.

Nyheter

Anna Widén
Anna Widén invald i Sveriges Kulturskoleråd

Anna Widén, är lektor, biträdande prefekt och samordnare för Kulturskoleklivet vid Umeå universitet,

Karin Bohman, doktorand, estetiska ämnen
Musik i teori och praktik

Hur förhåller sig teori och praktik till varandra i musikundervisningen? Ny doktorsavhandling av Karin Bohman.

Två personer samtalar vid en konferens. De står bland montrar.
Välkomnar forskare för att utforska AIs samverkan med samhället

Över 70 externa forskare utforskar AI:s inverkan på människa och samhälle vid Umeå universitet.

Profilområden och forskargrupper

ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering
Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Didaktik, utbildningshistoria och bedömning
Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utbildningshistoria och bedömning är två andra framträdand...
Forskningsområde: Pedagogik
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Mycket av den forskning vi ägnar oss åt undersöker humor utifrån olika maktförhålland...
Forskningsområde: Fysik, Pedagogik, Språkvetenskap
Genus och pedagogiska processer i samhället
Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka...
Forskningsområde: Genusvetenskap, Pedagogik
Idrottspedagogik
Idrott som socialt och kulturellt fenomen attraherar stort intresse världen över, hos såväl utövare, åskådare och funktionärer som hos sponsorer,...
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Ledarskap, organisation och arbetsliv
Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.
Forskningsområde: Pedagogik
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsområde: Pedagogik
Specialpedagogik
Inom området Specialpedagogik undervisar och forskar vi om samspelet mellan individens förutsättningar i relation till samhällets och skolans norme...
Forskningsområde: Pedagogik
Utbildningshistoria vid Pedagogiska institutionen
Utbildningshistoria är ett nav för den forskning vid Pedagogiska institutionen som intresserar sig för pedagogiska processer i historiska perspektiv.
Forskningsområde: Pedagogik