Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Idrottens organisering ger avtryck i samhället

Hur fördelar idrottsorganisationer makt och resurser? Det studerar Josef Fahlén, professor i idrottspedagogik.

Hon forskar om de särskilt begåvade barnen

Malin Ekesryd Nordström vill synliggöra att särskilt begåvade barn behöver anpassad undervisning.

Infrastrukturer

Uppföljningsstudie Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Pedagogik
Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.
Forskningsområde: Pedagogik

Nyheter

Tidsbrist får ungdomar att sluta med fotboll

Doktorand Peter Brusvik studerar varför unga spelare fortsätter eller vill sluta spela fotboll i en förening.

Läromedel blir bättre på information om nationella minoriteter

Trots att det finns förbättringsmöjligheter går utvecklingen åt rätt håll.

Mäns syn på feminism

Vad får män att engagera sig för eller mot feminism? Det undersöks i en ny avhandling från Umeå universitet.

Profilområden och forskargrupper

Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Didaktik, utvärdering och bedömning
Inom didaktisk forskning granskas och problematiseras undervisning och lärandeprocesser. Utvärderings- och bedömningsområdet, som har en lång...
Forskningsområde: Pedagogik
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik. ...
Forskningsområde: Pedagogik, Språkvetenskap
Genus och pedagogiska processer i samhället
Inom området GePS granskas genus och makt i olika pedagogiska processer i samhället. Detta innebär att vi studerar genus som processer genom vilka...
Forskningsområde: Genusvetenskap, Pedagogik
Idrottspedagogik
Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever....
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Ledarskap, organisation och arbetsliv
Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.
Forskningsområde: Pedagogik
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsområde: Pedagogik
Specialpedagogik
Inom området Specialpedagogik undervisar och forskar vi om samspelet mellan individens förutsättningar i relation till samhällets och skolans norme...
Forskningsområde: Pedagogik
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.