"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19

Forskningsprojekt Människor söker sig till komplementär och alternativ medicin (KAM) och andra självhjälpstekniker för att förebygga att bli smittade av COVID‐19 samt för att behandla symtom som kan vara relaterade till COVID‐19.

Studiens syfte är att undersöka användning av självhjälpsbehandlingar samt komplementär och alternativ medicin (KAM) under COVID‐19-pandemin i Sverige. Undersökningen består av en tvärsnittsstudie som genomförs i Sverige, Norge och Nederländerna. I Sverige kommer telefonintervjuer att göras med 500 personer, ett urval av den vuxna befolkningen med representativitet för kön, ålder och boenderegion.

Projektansvarig

Johanna Hök Nordberg
Karolinska institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2021-12-31

Finansiering

Ekhagastiftelsen

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Under de senaste månaderna har det kommit flera rapporter i media om att människor söker sig till komplementär och alternativ medicin (KAM) och andra självhjälpstekniker för att förebygga att bli smittade av COVID‐19 samt för att behandla symtom som kan vara relaterade till COVID‐19. På sociala medier florerar tips om att behandlingar så som höga doser av c-vitamin, antivirala oljor, homeopatiska preparat och olika dieter kan skydda mot smitta och lindra symtom. Det har också publicerats artiklar i vetenskapliga tidskrifter som diskuterar om traditionell kinesisk medicin kan vara effektiv i behandlingen av COVID-19. Flertalet av dessa metoder inkl. metoder från de traditionella medicinska systemen har sin teoretiska utgångspunkt i att förstärka kroppens inneboende självläkande förmåga samt öka immunförsvarets motståndskraft. Hittills finns det dock inget vetenskapligt stöd för att KAM, eller traditionell medicin, kan förebygga eller lindra COVID-19 även om exempelvis hög dos vitamin C nu testas för symtomlindring i en internationell klinisk prövning. De flesta rekommendationer från myndigheter, som Folkhälsomyndigheten, fokuserar på hälsosam livsstil och beteendeförändringar för att minska och förebygga smittspridning.

Att många människor är oroliga för att smittas av COVID-19 och av olika skäl undviker att kontakta hälso- och sjukvården för rådgivning (exempelvis för att inte överbelasta vården) kan mycket väl leda till ökad användning av självhjälpstekniker och KAM. Den rådande situationen ger därför en särskild möjlighet att få ökad kunskap om hur dessa metoder och tekniker på bästa sätt kan tillvaratas för att på ett patientsäkert vis uppnå ökad folkhälsa. Studiens syfte är därför att undersöka användning av självhjälpsbehandlingar samt komplementär och alternativ medicin (KAM) under COVID19‐pandemin i Sverige. Studien är del av en större internationell studie i samarbete med forskare i Norge och Nederländerna. Initiativtagare och huvudansvariga för den internationella studien är forskare vid NAFKAM, Universitetet i Tromsö.

Det långsiktiga målet med studien är att ge ett bättre kunskapsunderlag till vårdpersonal, forskare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården för att förstå människors beteenden, beslut och överväganden gällande deras hälsa under en pågående pandemi. Även om många av dessa behandlingar kan betraktas som förhållandevis riskfria så gäller det inte alla behandlingar och särskilt inte för grupper som har underliggande sjukdomar eller genomgår medicinska behandlingar där biverkningar kan uppstå (exempelvis på grund av interaktion mellan olika preparat). Vidare finns risk för att användning skulle kunna invagga ex. riskgrupper i en falsk trygghet.

 

Senast uppdaterad: 2021-07-01