Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologi

Nyheter

För tidigt födda barn klarar sig bra i skolan

Inga skillnader i skolbetyg hos fullgångna barn och barn som fötts måttligt för tidigt.

Studie visar på koppling mellan dödligt polisvåld och strukturell rasism

Det är 66% högre sannolikhet att dödligt polisvåld ska ske i amerikanska områden som tidigare rödlistats.

Tidsbegränsade anställningar kan befästa ojämlikheter på arbetsmarknaden

Ny studie visar att tidsbegränsat anställda får mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda.

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.
Forskningsområde: Sociologi
European Social Survey (ESS)
ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.
Forskningsområde: Sociologi
International Social Survey Programme (ISSP)
ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.
Forskningsområde: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.
Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.
Forskningsområde: Sociologi

Forskningsprojekt

Grön omställning och hållbart arbetsliv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt