"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologi

Nyheter

Två personer samtalar vid en konferens. De står bland montrar.
Välkomnar forskare för att utforska AIs samverkan med samhället

Över 70 externa forskare utforskar AI:s inverkan på människa och samhälle vid Umeå universitet.

Utbredd sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund

Svenskar med muslimsk familjebakgrund är betydligt mer sekulariserade än man tidigare trott.

Ökad akademisk stress hos studenter på grund av coronapandemin

Ny studie visar på hur studenters psykiska hälsa har påverkats av coronapandemin.

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.
Forskningsområde: Sociologi
European Social Survey (ESS)
ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.
Forskningsområde: Sociologi
International Social Survey Programme (ISSP)
ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.
Forskningsområde: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.
Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.
Forskningsområde: Sociologi

Forskningsprojekt

iADHD
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att motverka stigma vid egenvård hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

- samskapande och genomförbarhet av en intervention för att förbättra hälsan

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
PastForward: Det politiska användandet av det förflutna i digitala diskurser om nordiska framtider
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Försvarsmaktens militära själavård i fredstid, under insats och i krig sett ut ett nutidsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 september 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Postdigital propaganda

En socioteknisk studie av digital desinformation

Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt