"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociologi

Nyheter

Umeå universitet utökar sitt utbildningsutbud i kriminologi

För att möta en stor efterfrågan satsar universitetet nu på ännu fler kurser i kriminologi.

Sociala kontakter kan bidra till karriärutveckling för lågavlönade

De som har sociala kontakter med högutbildade kollegor har större chans att gå vidare mot ett välbetalt jobb.

Färre depressiva symptom när båda föräldrarna jobbar

Föräldrar i familjer där bara en vuxen lönearbetar upplever fler depressiva symtom än familjer med två löner.

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.
Forskningsområde: Sociologi
European Social Survey (ESS)
ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.
Forskningsområde: Sociologi
International Social Survey Programme (ISSP)
ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.
Forskningsområde: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.
Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.
Forskningsområde: Sociologi

Forskningsprojekt

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och hållbart arbetsliv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt