Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Sociologi

Reportage och porträtt

Vår inställning till arbetslivets längd och pensionsålder
Vår inställning till arbetslivets längd och pensionsålder

Mikael Stattin, professor i sociologi, studerar äldres möjligheter på arbetsmarknaden.

Infrastrukturer

Comparative Research Center Sweden (CORS)
CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur.
Forskningsområde: Sociologi
European Social Survey (ESS)
ESS är en attityd- och beteendeundersökning som genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder.
Forskningsområde: Sociologi
International Social Survey Programme (ISSP)
ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder.
Forskningsområde: Sociologi
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab
Forskningsområde: Demografi, Sociologi, Statistik
Välfärdsstatsundersökningen
Välfärdsstatsundersökningen är en serie surveyundersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.
Forskningsområde: Sociologi

Nyheter

Hur kan ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimat kombineras?
Hur kan ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimat kombineras?

Nytt forskningsprojekt vill hitta regelverk som minskar utsläppen utan att skada ekonomin.

12 miljoner till två AI-projekt vid Umeå universitet
12 miljoner till två AI-projekt vid Umeå universitet

Johanna Björklund och Simon Lindgren får 6 miljoner vardera från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS.

Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet
Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet

Rådet har beviljat medel till forskningsmiljöer och internationella postdoks.

Forskningsprojekt

Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt