"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

"Critical making" och digital humaniora

Forskningsprojekt Projektet handlar om hur och huruvida vi kan förhålla oss till den överallt omkringliggande digital information som omger oss.

Projektet syftar till att ge en ökad förståelse för hur vi kan förhålla oss till den digitala information som överallt når oss, och som i allt högre utsträckning integreras i vårt vardagliga liv. Olika former av informationsteknik omger oss i form av till exempel spel, vitvaror, bilar, med mera. Hur kan vi förhålla, tolka och interagera med denna teknik? Finns det likheter och skillnad i jämförelse med hur vi förhåller oss till analog information?

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-15 2008-05-31

Finansiering

Finansår , 2007, 2008

huvudman: , finansiar: Kempestiftelserna, y2007: 100, y2008: 100,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Projektbeskrivning

Inom ramen för projektet kommer Ratto att studera hur dekontextualiserad information (om oss själva som individer, vår kultur och vår omvärld) kopplas samman med den individuella erfarenheten genom praktiker som blandar symboliska och materiella upplevelser. I fokus står frågan om hur begreppet ”critical making”, som involverar såväl teoretiska som praktiska perspektiv, kan hjälpa forskare, designers och i ideala fall människor överhuvud, att förstå och analysera potentialen och problemen med icke skärm-baserad (ubiquious eller ambiant) informationsteknologi. Vi har lärt oss att förhålla oss kritiskt till textbaserad information, men hur kan vi förhålla oss till den överallt omkringliggande digital information som omger oss?

Ratto utnyttjar i detta sammanhang det ökade samarbetet mellan HUMlab och Designhögskolan för att göra en fallstudie av studenter och lärare i deras arbete utifrån ett etnografiskt perspektiv. I detta specifika fall handlar det om att följa med i designprocessen i ett projekt i nära samarbete med Nokia. Av särskilt intresse är hur designers uttrycker sig om socialt liv, omvärlden, och teknologi i såväl dess teknologiska som språkliga former. Frågan är hur man ”gör” design, rent praktiskt, och hur det förhåller sig till hur man språkligt beskriver denna process. Tanken är att låta dessa två skilda traditioner – en mer praktiknära, och en teoribaserad – kan och borde interagera i större utsträckning för en bättre förståelse av den komplexa designprocessen.

Humlab
Senast uppdaterad: 2019-09-18