"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

"De förstod aldrig min historia": unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

Doktorandprojekt I avhandlingen konstaterar Michael Lindblad att det är viktigt att ta vara på ungas egna erfarenheter för att bättre förstå problematiska övergångar från skola till arbete.

Unga med migrationsbakgrund är överrepresenterade bland de som inte får ett fullständigt gymnasiebetyg, vilket försvårar och förlänger tiden för etablering på arbetsmarknaden. Lindblads studie, som bygger på tio unga kvinnors och tio unga mäns berättelser, visar att vistelsetid och individuella faktorer inte är tillräckliga som förklaringar av ungas svårigheter i övergångarna mellan skola till arbete.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-08-02 2016-06-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Den övergripande slutsatsen och de goda nyheterna är att det inte skulle ha krävt stora investeringar av resurser och ansträngningar för att ha hindrat en misslyckad skolgång för en stor del av de tjugo unga vuxna i denna studie.

Till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2019-09-18