"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

De som dör unga. Marcus och Noel och utanförskapet i innanförskapet

Doktorandprojekt Här berörs två förtidiga dödsfall. Marcus – som vid en ålder av 28 år dog när han var inlagd på psykiatrisk avdelning för att få hjälp med sina rösthallucinationer. Noel – som 30 år gammal dog av en överdos heroin. Båda var forskarens barndomsvänner.

I projektet undersöks kulturella processer kopplade till död och sörjande, samt den sociala utsatthet inom vilken de båda döda på olika sätt levde och vad den kan ges för förklaringar. Det primära materialet är etnografiskt och de som intervjuas är de anhöriga som finns kvar. Även textmaterial i form av journaler och andra dokument analyseras. Genom den personliga kopplingen mellan forskare och fält prövas en autoetnografisk ansats där personliga minnen, känslor och relationer ges vetenskaplig betydelse. Teoretiskt används i projektet begrepp som maskulinitet, klass och sörjbarhet.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-10-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi
Senast uppdaterad: 2019-10-23