Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi

Reportage

Kulturarvet påverkar lagar

Möt Anita Vaivade från Lettland, som bjudits in som gästforskare.

Forskare – och själv studieobjekt

Kort porträtt av Kim Silow Kallenberg, etnologen som haft en postdoc-anställning.

Nyheter

Hur görs teknik människolik?

I en ny avhandling undersöks relationer och gränsdragningar mellan människor och människoliknande teknik.

Nya perspektiv på musik, subjekt och samhälle

Detta är något som avhandlas vid ett musiketnologiskt symposium vid Umeå universitet den 3-4 maj.

Ny bok: ”Det berättas…!”

Etnologerna Katarzyna Wolanik Boström och Alf Arvidsson har undersökt olika aspekter av berättande.

Forskningsprojekt

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsområde: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
De som dör unga. Marcus och Noel och utanförskapet i innanförskapet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr