"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dementia Management and Support System

Forskningsprojekt DMSS (Dementia Diagnosis and Management Support System) är ett system för stöd för kliniska beslut, som också syftar till att stödja en fortsatt medicinsk utbildning.

DMSS huvudsyfte är att ge läkare stöd i deras diagnostiska resonemang och val av ingrepp när de träffar nya patienter med en misstänkt demenssjukdom. Att hantera osäker information och motstridiga medicinska riktlinjer med hjälp av toppmoderna teorier om artificiell intelligens är en forskningslinje, en annan utvecklar personanpassat stöd för resonemang och kunskapsutveckling hos läkaren.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2007-07-01

Finansiering

Knut och Alice Wallenberg Foundation/Swedish Brainpower, 1.020.000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

DMSS är ett kliniskt beslutsstödssystem som utvecklades i samarbete mellan avdelningarna för datavetenskap och socialmedicin och rehabilitering, Geriatriska avdelningen, Umeå universitet. Utvecklingen gjordes i nära samarbete med Geriatriska centret vid universitetssjukhuset i Umeå, och vårdcentraler i regionen bidrar i utvärderingar. Samarbetet utökades genom forskningskonsortiet Swedish Brain Power till att även inkludera Karolinska Institutet och Nordanstig vårdcentral som en nationell insats för att höja kvaliteten på demensvården i Sverige. Internationellt samarbete inkluderar läkare, vårdgivande organisationer och IKT -företag i Japan, Kina och Sydkorea.

DMSS huvudfunktionalitet är stöd för läkare i deras diagnostiska resonemang när de träffar nya patienter med en misstänkt demenssjukdom. Noggranna och specifika demensdiagnoser måste bedömas tidigt i sjukdomsprogressionen för att öka vårdkvaliteten. Genom att ge läkaren stöd vid insamling av data i processen för att utreda en patient, och genom att ge läkaren analyser av bevisen i ett patientfall, betraktat med hjälp av olika tolkningssammanhang (dvs. uppsättningar av bevisbaserade kliniska riktlinjer), diagnoser som fastställts av läkaren kan stödjas och bekräftas eller ifrågasättas i en interaktiv process. Kunskapen i systemet baseras främst på de kliniska riktlinjerna DSM-IV, konsensusriktlinjer för MCI, FTD och DLB. För att ge stöd även i atypiska patientfall integreras riktlinjerna NINCDS-AIRENS för VaD och NINCDS-ADRDA för AD samt de nya kriterierna för AD.

Forskning fokuserar på undersökning och utveckling av metoder för att representera terminologi och datastrukturer och interaktionsdesign för att stödja resonemangsprocesser. En ontologi baserad på den kliniska terminologin SNOMED CT och klassificeringen ICF utvecklades och integrerades i DMSS. Modelleringen av utredningsprocessen som helhet är baserad på ACTclin, en halvformell ram för bedömning av klinisk kunskap som ska integreras i beslutsstödssystem. Resonemangsprocessen som en del av utredningsprocessen modellerades med hjälp av argumentationstekniker för att förbättra det interaktiva kliniska resonemanget. Detta gjordes med hjälp av ACKTUS.

DMSS-W är webbversionen som bygger på ACKTUS och används för närvarande i kontrollerad klinisk användning för utvärderingsändamål på ett antal kliniker i Osaka prefektur, Japan (2016-2019). Baserat på användardata extraheras mönster för resonemang och beslutsfattande för att utgöra en bas för personanpassat stöd.

Senast uppdaterad: 2021-09-06