"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Helena Lindgren

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.435 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi, Anknuten
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Helena Lindgren har en tvärvetenskaplig bakgrund som legitimerad arbetsterapeut, arbetskonsulent inom arbetsrehabilitering och ergonomi samt datavetenskap. Hon är professor i datavetenskap och verkar främst i skärningspunkten mellan artificiell intelligens, interaktionsdesign och kognitionsvetenskap. Det hon gör, och har gjort sedan arbete inom rehabilitering, är att utveckla sin förståelse av människor, hitta förutsättningar för utveckling av olika förmågor, anpassa förmågan till miljön och bygga en miljö som är social, intelligent, adaptiv och inspirerande. Människo-centrerad AI och Människa-AI-samarbete är kärnan i forskning, utveckling och samverkan.

Helena Lindgren är särskilt intresserad av teorier och metoder som stödjer utvecklingen av intelligenta och autonoma system för hälso- och sjukvården, vilket inkluderar och uppmärksammar komplexiteten i förändrade vårdorganisationer och arbetsprocesser i ett större perspektiv (socioteknisk design) liksom grundläggande kognitiva och psykosociala funktioner och förmågor hos människor. Hon är särskilt intresserad av följande ämnen, relaterade till interaktion med socialt intelligenta och autonoma system och miljöer:

 • samarbete mellan människa och AI
 • socialt intelligenta agenter och sociala normer
 • kunskap/förståelse och representation av kunskap användbar för AI-system i interaktion/samarbete med människan
 • utformning av interaktiva och kontextuella kliniska resonemang
 • deltagande design, användardriven utveckling
 • formell argumentation och dialoger
 • kognitiva verktyg och anpassning
 • personanpassad digital coaching
 • utvärdering av skräddarsydda, adaptiva kunskapsbaserade system
   

Forskargrupp och miljö

Helena Lindgren grundade 2010 forskargruppen om användar-, interaktions- och kunskapsmodellering, omdöpt till Interactive Intelligent Systems, och 2011 labbet (Collaborative AI Lab) för interaktiva, intelligenta och sociala system och miljöer. Lindgren har tillsammans med forskare sedan 2015 utvecklat nätverket UMeHälsa och labbet UMeHälsa Lab, som syftar till att befrämja samverkan kring AI-baserade eHälsalösningar med Region Västerbotten och kommuner i regionen.

Forskningen bedrivs i samarbete med forskargrupper främst på medicin- och hälsoområdet och med organisationer i det lokala, nationella och internationella samhället. ACKTUS-plattformen för deltagandedesign, kunskapsrepresentation och interaktionsdesign som Helena Lindgren utvecklat fungerar som forskningsinfrastruktur i de tillämpade samarbetsprojekten, och dessutom som en plattform för experiment med nya lösningar för användarmodellering och adaptiva och individanpassade system.

Förtroendeuppdrag nationellt och internationellt

 • Biträdande programdirektör för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) (2024-2026) 
 • Tillförordnad programdirektör för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) (okt-dec 2023)
 • Medlem i ledningsgruppen för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) (2020–2023)
 • Arbetspaketledare i WASP-ED (2022-2024)
 • Ledamot i programkommittén för PM-AI/MLX för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program (WASP) (2018–)
 • Klusterledare för Pharmaceutics & Healthcare i Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program (WASP) (2021–)
 • Klusterledare för AI och ML i Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program (WASP) (2018–2020)
 • Styrelseledamot i Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS) (2011–)
 • Norges forskningsråd: Jurymedlem för utvärdering av forskningsansökningar 2015, 2016, 2020
 • Medlem i referensgruppen för VINNOVA HORIZON 2020 LEIT-ICT (2014–2021)
 • Medlem i referensgruppen för VINNOVA HORIZON 2020 HEALTH (2015–)
 • Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) (2014–2018)
 • Sveriges representant i International Medical Informatics Association (IMIA) (2015–2018)
 • Ledamot av den lokala organisationskommittén för:
  -Social Chair: IJCAI/ECAI 2018 samlokaliserad med ICML 2018 and AAMAS 2018 juli 2018 i Stockholm
  -MIE 2018 i Göteborg, European Conference on Medical and Health Informatics firar 40 2018, samlokaliserad i april med VITALIS
  -ECCE 2017 European Confefence on Cognitive Ergonomics, som hölls i Sliperiet Umeå den 20–22 september 2017
   

Lokalt

 • Samordnare för Umeå universitets deltagande i det nationella initiativet ”AI Competence for Sweden”
 • Ställföredrädande ledamot i styrelsen för TAIGA (2023-)
 • Ledamot i rådet för artificiell intelligens och autonoma system vid Umeå universitet (RAI) (2020–2023)
 • Ordförande för rådet för eHealth vid Umeå universitet (2022–2023)
 • Medlem i rådet för forskning vid Institutionen för datavetenskap (CORE) (2020–)
 • Ordförande för rådet för forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap (CODE) (2018–2020)
 • Projektgruppsmedlem för utvecklingen av Sliperiet (UMU)
 • Projektgruppsmedlem för utveckling av fokusmiljön i MIT-huset (UMU)
 • Medlem i rådet för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap (2009–2017) 
Caring is sharing: exploiting the value in data for health and innovation, IOS Press 2023 : 453-457
Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; Nilsson, Ingeborg
Data Intelligence, MIT Press 2023, Vol. 5, (3) : 636-662
Dragoni, Mauro; Bailoni, Tania; Donadello, Ivan; et al.
Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier 2023, Vol. 242
Guerrero, Esteban; Tewari, Maitreyee; Kalmi, Panu; et al.
Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 6
Kilic, Kaan; Weck, Saskia; Kampik, Timotheus; et al.
INTED2023 Proceedings: 17th International Technology, Education and Development Conference : 6496-6502
Lindgren, Helena; Heintz, Fredrik
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Janols, Rebecka; Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; et al.
Multi-Agent-Based Simulation XXII: 22nd International Workshop, MABS 2021, Virtual Event, May 3-7, 2021, Revised Selected Papers, Springer 2022 : 139-152
Kammler, Christian; Dignum, Frank; Wijermans, Nanda; et al.
ACM International Conference Proceeding Series
Lindgren, Helena; Weck, Saskia
Frontiers in Robotics and AI, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Tewari, Maitreyee; Lindgren, Helena
CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS 2021 : 1-11
Dragoni, Mauro; Bailoni, Tania; Martin, Jean-Claude; et al.
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Social Good. The PAAMS Collection, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 101-113
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
2021 Swedish Artificial Intelligence Society Workshop (SAIS)
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2021, Vol. 281 : 931-935
Jingar, Monika; Lindgren, Helena; Blusi, Madeleine
IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society 2021, Vol. 36, (2) : 72-80
Lindgren, Helena; Kampik, Timotheus; Guerrero, Esteban; et al.
pHealth 2021, IOS Press 2021 : 277-280
Lindgren, Helena; Weck, Saskia
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
HAI '21: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Agent Interaction, ACM Digital Library 2021 : 433-437
Tewari, Maitreyee; Lindgren, Helena
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 281-290
Fischl, Caroline; Lindelöf, Nina; Lindgren, Helena; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Cognitive Systems Research, Elsevier 2019, Vol. 58 : 278-291
Guerrero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Peng; et al.
Artificial intelligence in health: first international workshop, AIH 2018, Stockholm, Sweden, July 13-14, 2018, revised selected papers, Springer 2019 : 84-98
Guerrero Rosero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Ping; et al.
HAI ´19: Proceedings of the 7th International Conference on Human-Agent Interaction, ACM Digital Library 2019 : 28-36
Jingar, Monika; Lindgren, Helena
Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems: First International Workshop, EXTRAAMAS 2019, Montreal, QC, Canada, May 13–14, 2019, Revised Selected Papers, Cham: Springer 2019 : 59-76
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Engineering multi-agent systems: 6th international workshop, EMAS 2018, Stockholm, Sweden, July 14-15, 2018, revised selected papers, Cham: Springer 2019 : 181-201
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
Joint Workshop on AI in Health, CEUR-WS 2018 : 144-156
Guerrero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Ping; et al.
Knowledge and Information Systems, Springer 2018, Vol. 54, (3) : 633-658
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
6th International Workshop on Engineering Multi-Agent Systems (EMAS 2018), Stockholm, Sweden, 14–15 July, 2018
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Proceedings of the 20th International Trust Workshop, CEUR-WS 2018 : 38-49
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Multi-Agent Systems: 16th European Conference, EUMAS 2018, Bergen, Norway, December 6–7, 2018, Revised Selected Papers, Springer Berlin/Heidelberg 2018 : 140-155
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 131-135
Lindgren, Helena; Lu, Ming-Hsin; Hong, Yeji; et al.
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Springer 2018, Vol. 32, (6) : 861-885
Yan, Chunli; Lindgren, Helena; Nieves, Juan Carlos
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Baskar, Jayalakshmi; Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; et al.
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 101-104
Baskar, Jayalakshmi; Lindgren, Helena
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 105-112
Baskar, Jayalakshmi; Yan, Chunli; Lindgren, Helena
ECCE 2017: proceedings of the European conference on cognitive ergonomics 2017, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 188-190
Danielsson, Karin; Lindgren, Helena; Mulvenna, Maurice; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection, Cham: Springer International Publishing AG 2017 : 82-94
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Ambient Intelligence - Software and Applications - 8th International Symposium on Ambient Intelligence (ISAmI 2017), Springer 2017 : 140-148
Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam: IOS Press 2017, Vol. 235 : 368-372
Janols, Rebecka; Lindgren, Helena
ECCE '17: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics, ACM Digital Library 2017 : 57-58
Janols, Rebecka; Lindgren, Helena
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection: 15th International Conference, PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings, Springer 2017 : 170-182
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Janols, Rebecka
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017: Transforming the everyday, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 25-30
Yan, Chunli; Lindgren, Helena
Argument & Computation, IOS Press 2016, Vol. 7, (1) : 5-33
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Advances in Practical Applications of Scalable Multi-agent Systems. The PAAMS Collection: 14th International Conference, PAAMS 2016, Sevilla, Spain, June 1-3, 2016, Proceedings, Springer 2016 : 133-144
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.