Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helena Lindgren

Helena Lindgren

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.435 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi, Anknuten
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Helena Lindgren har en tvärvetenskaplig bakgrund som auktoriserad arbetsterapeut, arbetskonsult inom arbetsrehabilitering och ergonomi samt datavetenskap. Hon är professor i datavetenskap och verkar främst i skärningspunkten mellan artificiell intelligens, interaktionsdesign och kognitiv vetenskap. Det hon gör, och har gjort under hela sin karriär, är att utveckla sin förståelse av människor, hitta förutsättningar för utveckling av olika förmågor, anpassa förmågan till miljön och bygga en miljö som är social, intelligent, adaptiv och inspirerande.

Helena Lindgren är särskilt intresserad av teorier och metoder som stödjer utvecklingen av intelligenta och autonoma system för hälso- och sjukvården, vilket inkluderar och uppmärksammar komplexiteten i förändrade vårdorganisationer och arbetsprocesser i ett större perspektiv samt de grundläggande nivåerna för kognitiva och psykosociala funktioner. Hon är särskilt intresserad av följande ämnen, relaterade till interaktion med socialt intelligenta och autonoma system och miljöer:

 • samarbete mellan människa och AI
 • socialt intelligenta agenter och sociala normer
 • kunskapsförvärv och representation
 • utformning av interaktiva och kontextuella kliniska resonemang
 • användarskriven och användardriven utveckling
 • formell argumentation och dialoger
 • kognitiva verktyg och anpassning
 • personanpassad digital coaching
 • utvärdering av skräddarsydda, adaptiva kunskapsbaserade system
   

Forskargrupp och miljö

Helena Lindgren grundade 2010 forskargruppen om användar-, interaktions- och kunskapsmodellering, omdöpt till Interactive Intelligent Systems, och 2011 laboratoriet för experiment med ämnen relaterade till interaktiva, intelligenta, stödjande och sociala miljöer.

Forskningen bedrivs i samarbete med forskargrupper främst på medicin- och hälsoområdet och med organisationer i det lokala, nationella och internationella samfundet. ACKTUS-plattformen för kunskapsteknik och interaktionsdesign, utvecklad av forskargruppen, fungerar som forskningsinfrastruktur i de tillämpade samarbetsprojekten, och dessutom som en plattform för experiment med nya lösningar för användarmodellering och adaptiva och individanpassade system.

Förtroendeuppdrag nationellt och internationellt

 • Medlem i ledningsgruppen för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) (2020–)
 • Ledamot i programkommittén PM-AI/MLX för Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program (WASP) (2018–)
 • Klusterledare för AI och ML i Wallenberg Autonomous Systems, AI and Software Program (WASP) (2018–2020)
 • Styrelseledamot i Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS) (2011–)
 • Norges forskningsråd: Jurymedlem för utvärdering av forskningsansökningar 2015, 2016, 2020
 • Medlem i referensgruppen för VINNOVA HORIZON 2020 LEIT-ICT (2014–)
 • Medlem i referensgruppen för VINNOVA HORIZON 2020 HEALTH (2015–)
 • Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) (2014–2018)
 • Sveriges representant i International Medical Informatics Association (IMIA) (2015–2018)
 • Ledamot av den lokala organisationskommittén för:
  -Social Chair: IJCAI/ECAI 2018 samlokaliserad med ICML 2018 and AAMAS 2018 juli 2018 i Stockholm
  -MIE 2018 i Göteborg, European Conference on Medical and Health Informatics firar 40 2018, samlokaliserad i april med VITALIS
  -ECCE 2017 European Confefence on Cognitive Ergonomics, som hölls i Sliperiet Umeå den 20–22 september 2017
   

Lokalt

 • Samordnare för Umeå universitets deltagande i det nationella initiativet ”AI Competence for Sweden”
 • Ledamot av rådet för artificiell intelligens och autonoma system vid Umeå universitet (RAI) (2020–)
 • Ledamot av rådet för eHealth vid Umeå universitet (2020–)
 • Medlem i den rådgivande forskningsgruppen vid Institutionen för datavetenskap (2020–)
 • Ordförande den rådgivande forskningsgruppen vid Institutionen för datavetenskap (2018–2020)
 • Projektgruppsmedlem för utvecklingen av Sliperiet (UMU)
 • Projektgruppsmedlem för utveckling av fokusmiljön i MIT-Building (UMU)
 • Ordförande för den rådgivande forskningsgruppen vid Institutionen för datavetenskap (2009–2017)
   
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2021, Vol. 281 : 931-935
Jingar, Monika; Lindgren, Helena; Blusi, Madeleine
IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society 2021, Vol. 36, (2) : 72-80
Lindgren, Helena; Kampik, Timotheus; Guerrero, Esteban; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 281-290
Fischl, Caroline; Lindelöf, Nina; Lindgren, Helena; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Cognitive Systems Research, Elsevier 2019, Vol. 58 : 278-291
Guerrero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Peng; et al.
HAI ´19: Proceedings of the 7th International Conference on Human-Agent Interaction, ACM Digital Library 2019 : 28-36
Jingar, Monika; Lindgren, Helena
Engineering multi-agent systems: 6th international workshop, EMAS 2018, Stockholm, Sweden, July 14-15, 2018, revised selected papers, Cham: Springer 2019 : 181-201
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems: First International Workshop, EXTRAAMAS 2019, Montreal, QC, Canada, May 13–14, 2019, Revised Selected Papers, Cham: Springer 2019 : 59-76
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
Knowledge and Information Systems, Springer 2018, Vol. 54, (3) : 633-658
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
Proceedings of the 20th International Trust Workshop, CEUR-WS 2018 : 38-49
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
6th International Workshop on Engineering Multi-Agent Systems (EMAS 2018), Stockholm, Sweden, 14–15 July, 2018
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Multi-Agent Systems: 16th European Conference, EUMAS 2018, Bergen, Norway, December 6–7, 2018, Revised Selected Papers, Springer Berlin/Heidelberg 2018 : 140-155
Kampik, Timotheus; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 131-135
Lindgren, Helena; Lu, Ming-Hsin; Hong, Yeji; et al.
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Springer 2018, Vol. 32, (6) : 861-885
Yan, Chunli; Lindgren, Helena; Nieves, Juan Carlos
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Baskar, Jayalakshmi; Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; et al.
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 101-104
Baskar, Jayalakshmi; Lindgren, Helena
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 105-112
Baskar, Jayalakshmi; Yan, Chunli; Lindgren, Helena
ECCE 2017: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 188-190
Danielsson, Karin; Lindgren, Helena; Mulvenna, Maurice; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection, Cham: Springer International Publishing AG 2017 : 82-94
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Ambient Intelligence - Software and Applications - 8th International Symposium on Ambient Intelligence (ISAmI 2017), Springer 2017 : 140-148
Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam: IOS Press 2017, Vol. 235 : 368-372
Janols, Rebecka; Lindgren, Helena
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection: 15th International Conference, PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings, Springer 2017 : 170-182
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Janols, Rebecka
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017: Transforming the everyday, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2017 : 25-30
Yan, Chunli; Lindgren, Helena
Argument & Computation, IOS Press 2016, Vol. 7, (1) : 5-33
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Advances in Practical Applications of Scalable Multi-agent Systems. The PAAMS Collection: 14th International Conference, PAAMS 2016, Sevilla, Spain, June 1-3, 2016, Proceedings, Springer 2016 : 133-144
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
DH'16: PROCEEDINGS OF THE 2016 DIGITAL HEALTH CONFERENCE, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 1-10
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
International Journal of Child Health and Human Development, Nova Science Publishers, Inc. 2016, Vol. 9, (3) : 389-398
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Highlights of practical applications of agents, multi-agent systems, and sustainability: The PAAMS Collection, PAAMS 2015 : 28-39
Baskar, Jayalakshmi; Lindgren, Helena
International Journal of Approximate Reasoning, Elsevier 2015, Vol. 64 : 54-74
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2015, Vol. 210 : 739-742
Lindgren, Helena; Yan, Chunli
Proceedings of the 5th International Conference on Digital Health 2015 : 135-142
Lindgren, Helena; Yan, Chunli
International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 59 : 1-19
Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Multi-agent systems (EUMAS 2014), Springer 2015 : 388-397
Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), the 5th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2015), Elsevier 2015 : 420-427
Nieves, Juan Carlos; Partonia, Saeed; Guerrero, Esteban; et al.
Technology, Rehabilitation and Empowerment of People with Special Needs, Nova Science Publishers, Inc. 2015 : 157-168
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Baskar, Jayalakshmi; Lindgren, Helena
Highlights of Practical Applications of Heterogeneous Multi-Agent Systems: the PAAMS Collection, Springer 2014 : 89-100
Baskar, Jayalakshmi; Lindgren, Helena
Elsevier 2014
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Ambient Intelligence - Software and Applications: 5th International Symposium on Ambient Intelligence, Springer 2014 : 161-69
Lindgren, Helena; Burström, Lage; Järvholm, Bengt
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 205 : 378-382
Lindgren, Helena; Lundin-Olsson, Lillemor; Pohl, Petra; et al.
PRIMA 2014: Principles and Practice of Multi-Agent Systems, Springer International Publishing 2014 : 141-149
Nieves, Juan Carlos; Guerrero, Esteban; Baskar, Jayalakshmi; et al.
International journal on artificial intelligence tools, World Scientific 2014, Vol. 23, (01, Special issue) : 1440004-
Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena; Cortés, Ulises