"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar och inkluderande planering

Detta delprojekt analyserar kommunernas möjligheter att både skapa de bästa förutsättningarna för stora externa investeringar och säkra målet om en hållbar framtid.

I fokus för delprojektet ligger hur kommunerna kan synliggöra och balansera lokala, kommunala och regionala ambitioner med intressena hos både privata och offentliga, nationella och internationella aktörer. Hur ska kommunerna till exempel balansera behoven hos olika grupper av invånare – med olika ålder, klass, kön, etnicitet/ras och bostadsort (landsbygd/stad) – mot de nya krav på kommunen som följer med den gröna omvandlingen?

Forskningen fokuserar på följande frågeställningar:

  • För vem planerar kommunerna, och har detta förändrats på grund av de aktuella investeringarna i Northvolt och H2 Green steel?
  • Hur har dessa prioriteringar utvecklats sedan den tidigare stora industriella omställningen av norra Sverige i början av 1900-talet?
  • Hur är planeringsprocesserna organiserade och vilka aktörer är involverade?
  • Vilken typ av konflikter kan identifieras mellan olika aktörer, särskilt med avseende på genomförandet av Agenda 2030
  • Vilka förändringar behövs för att skapa en mer hållbar planering?

Gå tillbaka till "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering"

Deltagande forskare

Malin Rönnblom
Professor, Karlstads universitet
E-post
E-post
Nils Björling
Universitetslektor, Chalmers tekniska högskola
E-post
E-post
David Scott
Universitetsadjunkt, Karlstads universitet
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-10-26