"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB/Fredrik Lundvigsson

Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering

Forskningsprojekt Under de kommande decennierna kommer miljarder att investeras i industrisatsningar i Norrbotten och Västerbotten. För att möta behovet av ny arbetskraft kan upp till 100 000 invånare, en befolkningsökning på 20%, behöva flytta till Sveriges två nordligaste län. Detta projekt studerar de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med det som antingen kan vara en grön industriell revolution eller, i värsta fall, ett spektakulärt industriellt misslyckande.

Detta forskningsprogram syftar till att med hjälp av en tvärvetenskaplig ansats förstå och analysera olika effekter av den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. Forskningen ska identifiera drivkrafter, hinder och förutsättningar i ett historiskt, samtida och framåtblickande perspektiv, och binda samman en tradition av norrlandsforskning med internationella teman kring hållbar utveckling.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2029-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Centrum för regionalvetenskap, Enheten för ekonomisk historia, Institutionen för geografi, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Ekonomisk historia, Kulturgeografi, Nationalekonomi, Statsvetenskap

Externa finansiärer

Riksbankens Jubileumsfond

Projektbeskrivning

Forskningen kommer att fokusera på de stora investeringarna i Skellefteå, Boden och Malmfälten. Gruppen kommer att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder och bygga upp en intervjudatabas för framtida forskning och internationella jämförelser.

Projektet bidrar med breda analyser, intervjuer, och insamling av data och annan information relaterad till en industriell omvandlingsprocess som förefaller ligga i framkant för en "grön" omvandling av den globala ekonomin.

Vi studerar denna omvandling i ett tidigt skede då processens exakta karaktär och framtid fortfarande är osäker. Målet är att forskningsresultaten ska ha stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid. För att underlätta nyttogörandet och guida forskningsprocessen har programmet en referensgrupp bestående av både praktiker och internationella forskare.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-17