"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital kompetens i svensk grundskolepolicy- förändringars färd genom utbildningskedjan

Doktorandprojekt Under 2019 fick svensk grundskola ett nytt uppdrag. Det var att möjliggöra så alla elever kan bli digitalt kompetenta. Arbetet med denna förändring har sin grund i tre olika policydokument: strategiplanen för skolans digitalisering, den reviderade läroplanen och handlingsplanen för skolans digitalisering.

Jag intresserar mig för hur denna förändringsprocess förstås, tolkas och bemöts i praktisk handling utifrån tre olika perspektiv i utbildningskedjan; nationell nivå, kommunal tjänstemannanivå, och skolnära ledningsnivå.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Den första studien utgår från det nationella perspektivet, där fokus ligger på projektgruppen som utarbetat dokumentet #skolDigiplan- handlingsplanen för skolans digitalisering.

Huvudhandledare: Anders D Olofsson

Biträdande handledare: Camilla Hällgren och Peter Bergström

 

Senast uppdaterad: 2019-12-06