"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsvetenskap

Reportage och porträtt

Två glada personer i förkläden och kockmössor runt en stor gryta.
Yrkeselevers identitet viktig i gymnasiets främjande arbete

Identitetsskapandet hos elever på yrkesprogram kan påverka deras prestationer, visar avhandling.

Maria Levlin och Erika Sturk inleder Litums 10 års-firande
Litum – 10 år av literacyforskning i samverkan

Samverkan och inkluderande perspektiv har präglat utvecklingen av literacyforskning vid Umeå universitet.

Barn i klassrum räcker upp handen.
Är fröken lik sin fröken?

Lina Vargs avhandling undersöker lärares syn på och genomförande av NO-undervisning på mellanstadiet.

Forskningsprojekt

AI som samarbetspartner i musik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Tid 31 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete som, och med rekrytering av, lärare inom estetiska ämnen i svenska Arktis
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 10 oktober 2023 till 10 oktober 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap för undervisning och lärande? – rektorer utforskar och utformar sin praktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Forskargruppen Flerspråk
Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Forskning inom två huvudsakliga inriktningar: utbildningspolitik och policy och ungas övergångar och välfärd
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP)
Forskning om hur politik och policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap
LITUM
Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Und...
ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering
Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningsledarskap
Läs mer om forskningen vid Centrum för skolledarutveckling.
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Ungas övergångar och välfärd (UngÖv)
Ungas övergångar och skolans insatser för att främja deras karriärutveckling och välfärd.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Yngre barns utbildning (RECEUM)
Forskning om yngre barns utbildning.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Forskargruppen är en sammanslutning av forskare aktiva inom utbildningshistoria och historiedidaktik.
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap