"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digital Resilience: Challenges and Opportunities of AI Technologies for Civil Preparedness

Forskningsprojekt Projektet fokuserar på rollen som moderna artificiell intelligens (AI)-system, såsom generativ AI, spelar för att stärka eller underminera samhällets motståndskraft mot desinformation och andra digitala hot. Målet är att sammanställa kunskap om betydelsen av generativa AI-teknologier för samhällets digitala motståndskraft och civila beredskap, där fördelar och potentiella risker med AI-applikationer belyses.

Forskningen bygger på en systematisk litteraturöversikt för att identifiera kunskapsluckor som kräver ytterligare undersökning. Denna tvärvetenskapliga studie strävar efter att utveckla en helhetsförståelse för digital motståndskraft, inklusive både tekniska och sociala perspektiv, för att vägleda utveckling av robusta digitaliserings- och beredskapsstrategier.

Projektansvarig

Christine Grosse Biträdande professor, Luleå Tekniska Universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Externa finansiärer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på rollen som moderna artificiell intelligens (AI)-system, såsom generativ AI, spelar för att stärka eller underminera samhällets motståndskraft mot desinformation och andra digitala hot. Målet är att sammanställa kunskap om betydelsen av generativa AI-teknologier för samhällets digitala motståndskraft och civila beredskap, där fördelar och potentiella risker med AI-applikationer belyses.

Forskningen bygger på en systematisk litteraturöversikt för att identifiera kunskapsluckor som kräver ytterligare undersökning. Denna tvärvetenskapliga studie strävar efter att utveckla en helhetsförståelse för digital motståndskraft, inklusive både tekniska och sociala perspektiv, för att vägleda utvecklingen av robusta digitaliserings- och beredskapsstrategier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-05