"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jonas Nilsson

Digital(iseringens) gestaltning i grundskolans musikskapande undervisning

Doktorandprojekt Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka vilka förutsättningar som skapas för musikundervisningen genom digitaliseringen i grundskolans senare år och hur elever och lärare upplever dessa förutsättningar i olika musikskapande aktiviteter.

Under det senaste decenniet har antalet elever som givits tillgång till en egen bärbar dator ökat kraftigt, samtidigt som allt fler webbaserade mjukvaror erbjuder tjänster för att på olika sätt skapa musik. Denna utveckling har på ett genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för att i grundskolans musikämne nyttja olika digitala verktyg i den musikskapande undervisningen.

Projektansvarig

Jonas Nilsson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Denna studie kommer att utgöra ett bidrag i förståelsen för hur grundskolans musikskapande undervisning omformas genom de digitala verktyg som digitaliseringen erbjuder, samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar detta medför.

Senast uppdaterad: 2023-02-16