"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att nysta upp diskrimineringsupplevelser i Europa: Analys av flera marginaliserade grupper ur ett komparativt perspektiv

Forskningsprojekt Diskriminering är ett otroligt komplext problem i Europa, eftersom det i varje land finns flera grupper som upplever diskriminering inom olika områden av det sociala livet.

Syftet med detta projekt är att omfamna komplexiteten och reda ut mönster, processer och konsekvenser av diskrimineringsupplevelser i Europa.

Projektansvarig

Jeffrey Mitchell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 13

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Detta projekt kommer att måla upp en bred bild av erfarenheter av diskriminering i Europa. Vanligtvis fokuserar forskningen på en typ av diskriminering, till exempel baserat på ras, religion eller sexuell läggning medan man ignorerar de andra. På samma sätt analyserar dessa studier ibland bara diskrimineringsupplevelser inom ett område av det sociala livet, till exempel att hitta arbete eller bostäder, medan de saknar hur upplevelser inom andra områden som tillgång till välfärd eller interaktioner med polisen också kan vara av betydelse. Syftet med detta projekt är att omfamna komplexiteten och reda ut mönster, processer och konsekvenser av diskrimineringsupplevelser i Europa. Vi kommer att göra detta genom att analysera data från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som var/är speciellt utformad för att undersöka grupper som ofta utsätts för diskriminering (invandrare, religiösa och etniska minoriteter och HBTQI-grupper). Genom detta tillvägagångssätt kommer det här projektet att ge en mer fullständig bild av ett komplext socialt problem, som informerar både framtida forskning och socialpolitik som syftar till att skapa mer jämlika samhällen för alla.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-06