"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

Diskurser om offerskap i en datafierad tidsålder

Forskningsprojekt På vilket sätt kan digitala medier som Twitter, Facebook eller true crime-poddar ändra vår kollektiva syn på viktimisering och brottsoffer?

Digitala medieplattformar spelar en allt viktigare roll i hur vi kollektivt förstår och tolkar diskurser om viktimisering i dagens samhälle. Projektet syftar till att kartlägga och analysera diskussioner om viktimisering under de samtida sociala förutsättningarna för djup mediatisering ('deep mediatisation'), med hjälp av data från Twitter och Facebook i relation till alt-right- och #metoo-rörelsen, efter terrorattentat samt i brottsframställningar i true crime-poddar.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-06-01 2022-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen
Senast uppdaterad: 2024-02-23