"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Dubbelt generaliserade formbegränsade additiva modeller

Forskningsprojekt Huvudsyftet med projektet är att utveckla skalbara metoder för att anpassa formbegränsade additiva modeller med en responsfördelning bortom den vanliga exponentialfamiljen.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Projektansvarig

Natalya Pya Arnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2027-01-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22