"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Malcolm Sehlströms projekt ämnar tillföra kunskap om personlighetens och simulatorträningens roll i träning av stridspiloter, kunskap som är relevant för att kunna validera och uppdatera delar av svensk stridspilotutbildning.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2024-05-31

Finansiering

Projektet finansieras av till 50 % av Företagsforskarskolan samt 50 % den externa partnern SAAB.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utreda den roll som personligheten och simulatorträning spelar i utbildningen av svenska stridspiloter.

Personlighet kan beskrivas som en individs karaktäristiska mönster gällande känslor, tankar och beteende och anses ofta vara stabil över tid. Med min forskning strävar jag efter att klargöra om det finns någon relation mellan personlighet och utbildningsresultat, men även mer specifikt om personlighet har någon betydelse för hur man reagerar på och tillgodogör sig simulatorträning.

Simulatorträning är ett sätt att träna på saker som är svåra eller farliga att träna på i ett riktigt flygplan. Den effektivitet som man kan uppnå med simulator-baserad träning är dock inte helt förstådd, exempelvis gällande stresshantering. Jag forskar på hur effektivt man övar detta i simulator, om det går att effektivisera denna typ av träning, och om personligheten har någon relation till detta.

Senast uppdaterad: 2023-10-17