Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologi

Forskningsämnet handlar om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Reportage och porträtt

Hållbart för arktiska skogsägare

Biologisk mångfald har blivit viktigare för skogsägare i norr, men orsaken är ännu okänd.

Att begripa människan genom idrott

Paul Davis vill förstå mer om hur känslor, stress och relationer påverkar våra prestationer.

Infrastrukturer

Psykologmottagningarna
På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under...
Forskningsområde: Psykologi
PSY Rörelselabb, UmU
Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologi...
Forskningsområde: Psykologi
Luktlab
I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapli...
Forskningsområde: Psykologi

Nyheter

Luktexperiment under ForskarFredagsmys

Under ForskarFredagsmys 24 september fick barn träffa luktforskare Linus Andersson och göra experiment.

Tydligt försämrad livskvalitet för personer med nedsatt luktsinne

Att tappa luktsinnet, exempelvis i samband med covid-19, ger problem som viktminskning och nedstämdhet.

Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ

Forskning inom företagsekonomi, sociologi och psykologi får medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsprojekt

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problem med motorisk planering hos barn och unga med autism: vad händer i hjärnan?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Introduktion av MoTO för fotbollsproblemets lösning, matematik för att studera psykologisk närhet och social andning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt