"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologi

Forskningsämnet handlar om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Reportage och porträtt

Varför följer vi inte bara alla goda råd?

Steven Nordin försöker förstå vad som får oss att ändra våra vanor – och vad som får oss att strunta i det.

Så går du in i semestern inte in i väggen

Tiden innan semester tenderar att vara intensiv. Hur får man till bäst övergång mellan arbete och semester?

Infrastrukturer

Psykologmottagningarna
På Psykologmottagningarna vid Institutionen för Psykologi bedriver de blivande psykologerna under sina fyra sista terminer psykoterapi under...
Forskningsområde: Psykologi
PSY Rörelselabb, UmU
Rörelselabbet inrymmer anpassade laboratorium med system för mätning av kroppsrörelser och ögonrörelser, testrum för standardiserade neuropsykologi...
Forskningsområde: Psykologi
Luktlab
I luktlab på Institutionen för psykologi forskar vi bl a på frågor som rör särskild miljökänslighet. Detta problemområde kräver ett tvärvetenskapli...
Forskningsområde: Psykologi

Nyheter

Hur medvetna upplevelser skapas i hjärnan

I ett nytt forskningsprojekt ska medvetandets neurala korrelat identifieras med hjälp av en magnetkamera.

Testbaserat lärande effektivt

Inlärningsstrategin påverkas inte av individuella skillnader i arbetsminne eller personlighet.

Guide ska förebygga psykisk ohälsa hos unga chefer

Unga chefer är motiverade i sin ledarroll, men många skattar sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor.

Forskningsprojekt

WORK TOGETHER – ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet
Forskningsområde: Psykologi
Tid 13 september 2023 till 13 september 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvärfunktionella team I brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete
Forskningsområde: Pedagogik, Psykologi
Tid 1 juli 2023 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Råda Villrådiga
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Distans- och hybridarbete: En tvärkulturell studie med fokus på implikationer för chefer och medarbetare (REMOTE-FLEX)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Öka fysisk aktivitet och idrottsdeltagande genom hembaserad yoga: En pilotstudie
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lära att lära
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
NPF i förskolan, grundskolan och gymnasiet
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottsmiljö och hälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare
Forskningsområde: Psykologi
Tid 6 september 2021 till 4 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Internetbehandling mot stress- och sömnproblem - Kostnadseffektiva och inkluderande interventioner via internet
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa: Dynamiska samband inom och mellan dagar
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt