"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB/Fredrik Schlyter

Effektivt elutnyttjande och efterfrågeflexibilitet på lokala elnätsmarknader

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att undersöka och utveckla prismekanismer och andra verktyg för att främja effektivt elutnyttjande i det lokala elnätet i Umeå, samt att ta lärdom av konsumenternas beteende och hur detta kan möjliggöra en hållbar omställning av elmarknaden och samhället.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-09-01

Finansiering

Företagsforskarskolan, 50 procent

Umeå Energi Elnät AB, 50 procent

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

Som ett led i att förverkliga svenska och europeiska klimatambitioner har beslutsfattare nyligen fokuserat mycket av deras uppmärksamhet på att råda bot på den rådande bristen på incitament för bostadskonsumenter att spara elektricitet och minska efterfrågetoppar i tider av marknadsbegränsningar.

Sådana förändringar av konsumtionen, som vanligtvis kallas efterfrågeflexibilitet, kan gynna både produktionen av el genom att minska behovet av kostsam topp-produktionskapacitet, och även gynna lokala nät genom att minska nätträngsel och förbättra näteffektiviteten.

I detta projekt ska vi tillsammans med Umeå Energi Elnät AB utforska hur efterfrågeflexibilitet på den lokala eldistributionsnivån kan utformas för att minska trängsel i elnät och förbättra näteffektiviteten. Mer specifikt kommer vi, bland annat, att utforska vilken roll elfordonsladdning har och hur lokala nät kan ackommodera en utveckling som innebär mer batteriladdning.

Senast uppdaterad: 2023-02-20