Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationalekonomi

Reportage och porträtt

Att utforma skattesystemet på bästa sätt

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, undersöker frågor som alla världens politiker brottas med.

Orädd och banbrytande miljöekonom

Nu förbereder Runar Brännlund, en av Umeå universitets mest frispråkiga röster, för att dra sig tillbaka.

Nyheter

Handelshögskolans vetenskapliga priser 2022

Pristagare är Gabriel Wallin i statistik, Elin Nilsson i företagsekonomi och Fei Xu i nationalekonomi.

Arbetsmarknadens effekter på barnafödande och fertilitet

Ny avhandling utforskar hur arbetsmarknaden är kopplad till barnafödande och fertilitet i Sverige.

Så påverkar marknaden ekologisk livsmedelsproduktion

Genom grön upphandling kan offentlig sektor bidra till en omställning mot ett mer ekologiskt jordbruk.

Forskningsprojekt

Kommunägda företag: framväxt och konsekvenser
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 februari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsområde: Nationalekonomi