"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationalekonomi

Reportage och porträtt

Från doktorand till handledare: Han utforskar elmarknadens utmaningar

Mattias Vesterberg återvände till Företagsforskarskolan sex år efter sin egen disputation.

När ekonomin är kärv får ekologisk mat stå tillbaka

Trenden är tydlig – både efterfrågan och produktion av ekologiska livsmedel minskar i Sverige.

Nyheter

Svenska utlandsveteraner klarar sig bra på arbetsmarknaden

Ny forskning ifrågasätter den stereotypa bilden av hemvändande soldater.

Nordeas uppsatspris inom mångfald och inkludering

Priset tilldelas Maike Strube, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Pedagogiska pristagare jobbar för ökad kvalitet i utbildning

Handelshögskolans kommitté för utbildning och lärande får Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Forskningsprojekt

Prissamordningars bildande och sammanbrott
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hushållens reaktioner på de höga elpriserna
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2022 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kommunägda företag: framväxt och konsekvenser
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivt elutnyttjande och efterfrågeflexibilitet på lokala elnätsmarknader
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 1 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsområde: Nationalekonomi