"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive Van Krunkelsven

Ekosystemdynamik i arktiska bäckar

Doktorandprojekt Fokus för min forskning är näringsdynamik i boreala och arktiska sötvatten, vilket innebär att jag integrerar ekologi, geovetenskap, hydrologi och kemi. Jag är intresserad av drivande faktorer för produktivitet och biogeokemiska interaktioner mellan primärproducenter och deras livsmiljöer.

Jag är doktorand inom Climate Impacts research Centre, CIRC.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-04-01 2020-12-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Geovetenskap

Projektbeskrivning

I mitt doktorandprojekt försöker jag svara på frågor om grundläggande hydrologiska och ekologiska processer som styr produktivitet och resursanvändning, i ett landskap under snabb förändring på grund av klimatförändringarna.

Mer specifikt studerar jag hur näringsämnen och kol produceras, tas upp och transporteras inom arktiska och boreala sötvatten och hur det påverkar säsongsdynamiken förproduktivitet under året. Jag är speciellt intresserad av de unika förhållanden som råder under höst och vår i dessa ekosystem.

Senast uppdaterad: 2019-11-14