"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ELSA EKELIN: Kommunikation mellan läkare och patient med långvarig smärta och opiodbehandling

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Allmänläkare följer inte rekommendationer för opioidbehandling vid långvarig smärta och omhändertagandet av patienterna håller låg nivå. Det finns anledning att tro att psykologiska mekanismer påverkar förskrivning. För att kunna förbättra vården måste vi öka kunskapen om samspelet mellan patient och läkare. Projektet undersöker kommunikationen mellan läkare och patient och läkarens beslutsfattande om behandling.

Doktorand

Elsa Ekelin
Doktorand, Örebro universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Opioidbehandling vid långvarig smärta har svag evidens och allmänläkare följer inte riktlinjer vid förskrivning. I syfte att minska opioidförskrivning har ett flertal interventioner riktade mot patient och läkare testats men inte visat sig vara tydligt verksamma. Psykologiska mekanismer kan spela en viktig roll vid beslutsfattandet. Delstudie 1, publicerad 2018, visade att allmänläkare upplever förfrågningar om receptförnyelse på svaga opioider som ett dilemma och att de använder sig av aktiva och passiva strategier för att hantera förskrivningen. För att bättre förstå förskrivning av opioider behöver samspelet mellan patient och läkare studeras, där beslutet faktiskt tas.

Syfte

Att förstå långtidsförskrivning av opioider genom att utforska kommunikationen mellan patient och läkare.

Relevans

Forskning på opioidbehandling vid långvarig smärta renderar generellt stort intresse i och med ökad förskrivning internationellt. Behovet att hitta strategier för minskad förskrivning är stort. Faktorer hos patient, förskrivare och strukturella förutsättningar har tidigare undersökts. Området mellan patient och läkare är inte vidare studerat, varför projektet är angeläget. Projektet kommer att ge en ökad förståelse för varför allmänläkare förskriver opioider till patienter med långvarig smärta.

Universitetstillhörighet

Örebro universitet

Huvudhandledare

Katja Boersma, professor i psykologi vid institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap

Senast uppdaterad: 2024-02-01