"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Toppgrafik till Forskarskolan i Allmänmedicin

Doktorandprojekt i grupp 14

Bild: Marlene Lahti

vid Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Antagna höstterminen 2023.

SOFIA DAHLIN: Hälso- och sjukvård för god och jämlik hälsa
Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
STINA MANNHEIMER: Faktorer som påverkar beslutfattande angående läkemedelsanvändning

för multisjuka patienter i primärvården, och utfall av personcentrerad vård

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
JENS LUNDEGÅRD: Allmänmedicin under omvandling

Hur påverkar en ökad detaljstyrning allmänläkarens praktik?

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
KARIN SVENSSON SÖDERBERG: Hjärthälsa ur ett primärvårdsperspektiv

Att överbrygga klyftan mellan kunskap och handling

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
SARA ROOS: Kontinuitet vid vård av patienter med KOL i primärvården

Patienter och sjuksköterskors upplevelse

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
PIA AUGUSTSSON: Primär och sekundär prevention av psykisk hälsa

Implementering, arbetsmiljö och samverkan

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2024-02-01