"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En tentativ definition av rättvisa i testsammanhang (fairness) kan göra gällande att tolkning och användning av provresultat ska vara lika giltiga för alla individer och grupper som inkluderas i testtagarpopulationen.

Doktorandprojekt En tentativ definition av rättvisa i testsammanhang (fairness) kan göra gällande att tolkning och användning av provresultat ska vara lika giltiga för alla individer och grupper som inkluderas i testtagarpopulationen.

För det svenska högskoleprovet innebär detta att provpoängen bör tolkas lika oavsett irrelevanta funktionshinder eller att användningen av testresultat bör resultera i ett rättvist urval som är oberoende av irrelevanta funktionshinder. Den största identifierade undergrupp med funktionshinder som erbjuds anpassningar av högskoleprovet är gruppen med diagnostiserad dyslexi. Förlängd skrivtid används som anpassning för denna grupp.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Min forskning kommer att undersöka den gällande anpassningen och möjliga alternativa anpassningar eller modifieringar för testtagare med särskilda behov.

Huvudhandledare: Ewa Rolfsman
Biträdande handledare: Christina Wikström

Senast uppdaterad: 2020-04-06