"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Engagemangets metoder

Forskningsprojekt Projektet är ett samarbete mellan en konstnär/konstprofessor och en forskare i samhällsvetenskap. Tillsammans utforskar och kartlägger de likheter och skillnader mellan konstnärers och forskares arbetsmetoder.

Samtidskonsten arbetar med "det sociala rummet", med dess mening och med makt och människor. Samhällsvetenskapen använder sig allt oftare av begrepp och metoder från kultursfären. Båda arbetar med frågor som genus, makt, identifikation, demokrati, rättvisa och välfärd. Forskningsprojektet utforskar hur konstens och samhällsvetenskapens metoder förhåller sig till varandra, och prövar empiriskt vad detta betyder för respektive disciplin. Resultatet redovisas dels som artiklar och en rapport, och dels som en länge saknad metodbok för högskoleutbildningar i fri konst.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2008-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008

huvudman: Elin Wikström, finansiar: Vetenskapsrådet, y2006: 675, y2007: 695, y2008: 715,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Konsthögskolan

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att utforska, kartlägga och klargöra epistemologiska likheter och skillnader mellan nutida konstnärers och forskares arbetsmetoder. Samtida konstnärliga verk, t.ex. i det ”relationella” formatet arbetar med gestaltning inom det sociala rummet, med dess mening, makt och människor som arbetsmaterial. Samhällsvetenskapen använder sig alltmer av begrepp och metoder från kultursfären. Samtidigt arbetar båda med frågor som t.e.x genus, diskursiv makt, identifikation, demokrati, rättvisa och välfärd, etc. Det är alltså angeläget att utforska hur disciplinernas metoder förhåller sig till varandra. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv kommer projektet kartlägga vari skillnader och likheter består, samt empiriskt pröva vad detta betyder för respektive disciplin. Denna empiriska prövning kommer att involvera pågående konstnärliga och samhällsvetenskapliga forskningsprojekt, samt involvera konstnärer och forskare i analys och utvärdering av forskningsresultaten. Resultatet kommer att redovisas, dels som artiklar och en sammanställande rapport över de teoretiska och empiriska erfarenheterna, och dels som en länge saknad metodbok för högskoleutbildningar i fri konst. Projektet leds av Elin Wikström, professor vid Konsthögskolan.
Senast uppdaterad: 2019-09-18