Konsthögskolan

Bild: Robert Djärv
Våra utbildningar

Våra studenter får fördjupa sig i den kreativa mångfald och kritiska diskurs som finns inom samtidskonsten.

Vår forskning

Forskningen hos oss har sin utgångspunkt i en konstnärlig praktik med de akademiska friheterna som riktmärke.

Utställningar

Se studenternas verk.

Om oss

Vi arbetar med att undersöka och hitta former för att utveckla konstnärsrollen och konstens roll i samhället.