"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnisk diskriminering av svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet: En blandad metoddesign

Forskningsprojekt Upplevd etnisk diskriminering under tonåren bidrar till sämre utvecklingsresultat och försämrar välbefinnandet. Men det är ännu inte så mycket som är känt om huruvida individers uppfattningar om etnisk diskriminering förändras från tidiga till sena tonåren (dvs. stabil eller föränderlig), hur och när de förändras över tonåren (t.ex. linjär ökning, U-formad kurva) och varför de förändras i olika takt.

Det här är den första studien som kommer identifiera varierande longitudinella mönster av etnisk diskriminering hos svenska ungdomar som tillhör en annan etnicitet, samt undersöka huruvida variationen mellan grupper predicerar negativa resultat av anpassningar de måste göra. Detta projekt kommer också utforska de olika sätt som svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet upplever diskriminering i en nyanserad kontext.

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Den kvantitativa delen av projektet syftar till att (a) identifiera kvalitativt distinkta longitudinella mönster av uppfattad etnisk diskriminering över tid, (b) identifiera sociodemografiska faktorer i samband med longitudinella utvecklingslinjer av uppfattad etnisk diskriminering, och (c) undersöka hur dessa longitudinella utvecklingslinjer är förknippade med konsekvenser hos ungdomar tillhörande annan/ytterligare etnicitet än svensk med hjälp av longitudinella data samlade under fem tillfällen, över en treårsperiod, på årskurs sju till första året på gymnasier vid det första mättillfället.

Den kvalitativa delen av projektet syftar till att (a) undersöka hur svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet upplever subtila, direkta, indirekta eller öppna former av etnisk diskriminering i en mängd olika sammanhang och miljöer (t.ex. butik, skola, restaurang), b) förstå hur varje form av diskriminering i sin tur bidrar till deras anpassning och (c) förstå vilka skyddsfaktorer och copingstrategier de använder i försök att minska stress som orsakas av rasism och diskriminering.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-06-08