"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Experiences in Virtual Environments - real in the moment?

Forskningsprojekt I noen dataspill kan spilleren utforske steder og miljøer som eksisterer i vår materielle verden. En slik digital versjon er gjerne en nøyaktig kopi av en by eller et sted som spilleren kjenner til eller har besøkt. I dette doktorgradsprosjektet ble deltakerne invitert til å besøke og utforske en digital/virtuell versjon av byen som turist. Formålet med forskningsprosjektet er å studere brukernes opplevelse av å være et annet sted enn man faktisk er.

Bakgrunnen for prosjektet og forskningsarbeidet er en interesse for den digitale opplevelsen, på engelsk «the feeling of being there (telepresence).» Jeg har formulert følgende tre forsknings-spørsmål: 1) fra et teoretisk ståsted, hvordan kan vi beskrive denne opplevelsen, 2) hva er de fem sansene sin rolle i denne opplevelsen?, 3) hva er sammenhengen mellom denne digitale/virtuelle opplevelsen og adferd, eller mer presist formulert, sammenhengen mellom opplevelsen og en intensjon om å utføre en handling?

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-15 2020-04-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

For å studere opplevelse empirisk har jeg brukt to ulike dataspill, et spill hvor handlingen skjer i byen Las Vegas, og et spill hvor handlingen skjer i byen Los Angeles. I den første studien brukte jeg en audio-guide for turister til Las Vegas. Som turist til en by får man gjerne tilbud om en sightseeing-tour, en tur hvor man kjører forbi eller besøker kjente steder i byen samtidig som en guide forteller om disse stedene. På denne bakgrunnen, laget jeg to versjoner av en sightseeing-tur ved hjelp av spillet PGR4, den ene versjonen som et slide-show og den andre versjonen som en video. Lyden i spillet PGR4 ble erstattet med en syv-minutters audio-guide slik at bilde og lyd var synkronisert. Jeg rekrutterte studenter til begge studiene, totalt 69 i Las Vegas studien og 60 i Los Angeles studien.

Den andre studien ble gjennomført ved å bruke spillet Midnight Club LA (Playstation). Også i dette spillet ble lyden i spillet erstattet med en turistguide. Deltakerne besøkte Los Angeles digitalt i en «live-session», dvs i en interaktive opplevelse hvor spilleren selv beveger seg i gatene i Los Angeles og får høre om Hollywood Boulevard og andre kjente attraksjoner i byen.

Opplevelsen i et virtuelt miljø kan måles på ulike måter. Den mest vanlige er å bruke spørreskjemaer laget av forskere inn fagfeltet «telepresence». Det finnes andre fagfelt som også studerer hvor vi som mennesker opplever steder. Eksempler på andre fagfelt er samfunnsgeografi og turismeforskning. Innen IKT har det vært vanlig å studere netthandel med utgangspunkt i at den digitale opplevelsen er en virkelig opplevelse. For å kunne måle opplevelsen, det digitale besøket eller sightseeing-opplevelsen valgte jeg målemetoder fra alle disse fagfeltene som jeg her har nevnt.

Senast uppdaterad: 2022-03-21