Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Informatik

Nyheter

Kempestiftelserna satsar på digitaliseringsforskning
Kempestiftelserna satsar på digitaliseringsforskning

Kempestiftelserna har beviljat finansiering för två postdok-tjänster vid Umeå universitet.

Daniel Skog tilldelas Börje Langeforspriset 2020
Daniel Skog tilldelas Börje Langeforspriset 2020

Daniel Skog är den fjärde forskaren från Umeå universitet som tilldelas priset.

Digital transformation – inte bara effektivisering
Digital transformation – inte bara effektivisering

Digital transformation – inte bara effektivisering

Forskningsprojekt

HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsområde: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design för utsatta grupper i samhället
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsområde: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsområde: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

Design Informatics
Design Informatics är ett forskningsprogram vid institutionen för informatik, Umeå universitet.
Forskningsområde: Informatik
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsområde: Informatik
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsområde: Informatik