"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Familjevänligt arbete – för vem?

Forskningsprojekt Projektet studerar hur kön och klass i samspel med arbetsvillkor och familjesituation påverkar föräldrars strategier för att förena arbete och familj och deras upplevelser av konflikt och stress såväl som välbefinnande. Projektet har en flermetoddesign där ett stort intervjumaterial kombineras med kvantitativa enkätdata.

Projektansvarig

Ida Öun
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 52

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Finansiering

Försäkringskassan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Svensk familjepolitik syftar till att göra det möjligt att kombinera arbete och familj och ger föräldrar en rad verktyg för att anpassa arbetet till familjens behov. Projektet studerar möjligheter för olika grupper av föräldrar att balansera krav från arbete och familj i dagens Sverige.

Projektets syfte är att öka förståelsen kring processer kopplade till kön och klass när det gäller 1) småbarnsföräldrars behov, önskemål och möjligheter att nyttja familjepolitiska rättigheter som barnomsorg, deltid, föräldraledighet och vård av barn och 2) hur föräldrar upplever och hanterar stressfaktorer i arbete och familj och vilken roll familjepolitiska förmåner spelar.

Projektet har en flermetoddesign där ett stort intervjumaterial kombineras med kvantitativa enkätdata. Denna design gör det möjligt att granska och förfina resultat från tidigare kvantitativ forskning och att utforska processer och mekanismer bakom dessa resultat.

Senast uppdaterad: 2022-01-20