"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FAMWORK: Arbete och familj i en avancerad ekonomi

Forskningsprojekt Projektet undersöker sambandet mellan mäns och kvinnors arbete och fertilitet. För de flesta familjer finns det en konflikt mellan tid och inkomst i beslutet att skaffa barn.

Projektansvarig

Sara Cools
Institutt for samfunnsforskning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-08-01 2025-08-31

Finansiering

Norges forskningsråd

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi
 • Projektmedlemmar
  Anna Baranowska-Rataj
  Professor, övrig/annan befattning
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 79 47

  Externa projektmedlemmar

  Ester Bøckmann (Institute for Social Research)
  Miriam Evensen (Institute for Social Research)
  Ragni Hege Kitterød (Institute for Social Research)
  Marte Strøm (Institute for Social Research)
  Øystein Kravdal (UiO/FHI)
  Rannveig Kaldager Hart (FHI)
  Hans Henrik Sievertsen (University of Bristol)
  Wendy Sigle (LSE)

Projektbeskrivning

(Blivande) föräldrar behöver både inkomst för att försörja sina barn och tid för att ta hand om dem. Hur påverkas familjelivet och barnönskningarna när de flesta karriärer också är tillgängliga för kvinnor, och när förväntningarna på involverat föräldraskap även omfattar män? Hur påverkar förändringar på arbetsmarknaden och i familjepolitiken fertiliteten?

I den första delen av projektet kommer vi att undersöka hur fertilitetsbeslut påverkas av den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden, såsom förändringar i flexibiliteten i arbetet på grund av tekniska förändringar och förändringar i anställningstryggheten på grund av en ökad användning av alternativa arbetsformer på arbetsmarknaden (t.ex. tidsbegränsade kontrakt, egenföretagande etc.).

I den andra delen av projektet kommer vi att göra en undersökning om fertilitetspreferenser och uppfattningar om kostnader förknippade med att skaffa barn. Undersökningen kommer att bygga på tidigare undersökningar, vilket gör det möjligt för oss att följa utvecklingen av fertilitetspreferenser över tid. Vi kommer också att undersöka hur de upplevda och faktiska kostnaderna för barnafödande påverkar fertilitetsvalen, och tittar särskilt på rollen av karriärkostnader och hälsokostnader.

I den sista delen av projektet kommer vi att använda registerdata för att titta på den historiska utvecklingen i sambandet mellan mäns och kvinnors arbete och fertilitet från 1967 till idag samt tidsanvändningsundersökningar för att analysera utvecklingen i vad föräldrar lägger sin tid på. Slutligen kommer vi att göra en metaanalys av litteraturen om effekten av offentlig politik på fertilitetsval.

Senast uppdaterad: 2023-11-17