"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?

Forskningsprojekt Vi söker efter information varje dag med Google och andra sökmaskiner. Resultatet påverkar vad vi tror i olika frågor, inklusive i känsliga ämnen såsom klimatförändring och immigration. En populär uppfattning är att sökmaskiner och andra sociala medier kan leda till så kallade filterbubblor. Eftersom sökmaskiner baserar sökningen även på vad användaren sökt efter tidigare (”personalisering”) finns en risk för att denne till slut bara ser sökresultat som bekräftar hennes tidigare världsbild.

Projektansvarig

Erik J. Olsson
Professor, Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Riksbankens Jubileumsfond

Projektbeskrivning

Den policyfråga som står i förgrunden i detta projekt är huruvida det behövs rättslig reglering av sökmaskiner med anledning av personalisering och filterbubblor. Specifikt vill vi bidra till debatten genom att besvara följande forskningsfrågor: (a) Leder personalisering av sökning till filterbubblor och hur kan vi ta reda på detta? (b) Givet att filterbubblor existerar, nu eller i framtiden, i vilken mån är de negativa för individen och samhället? Syftet är att besvara (a) genom en originell empirisk metod som vi utvecklat i tidigare arbeten och (b) genom kritisk, filosofisk analys av relevanta argument och debatter i litteraturen, utgående från andra tidigare studier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-15