"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom

Forskningsprojekt Vid utmattningssyndrom är det vanligt att drabbas av kognitiva besvär, såsom problem med minne och koncentrationsförmåga. Trots detta så är förståelsen för den kognitiva problematik som personer med utmattningssyndrom upplever fortfarande begränsad. I detta projekt studeras kognitiv funktion och mental trötthet vid utmattningssyndrom.

Projektets syfte är att undersöka vilka kognitiva funktioner som är påverkade vid utmattningssyndrom och vilken betydelse mental trötthet har för de kognitiva problem som patienterna upplever. En ökad förståelse för hur kognitiva nedsättningar tar sig uttryck vid stressrelaterad ohälsa kan bidra till att utveckla rehabiliteringsinsatser och anpassningar i arbetsmiljö som kan stärka patienternas vardagliga fungerande och arbetsförmåga.

Projektansvarig

Hanna Malmberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Stressrelaterad ohälsa, inklusive utmattningssyndrom, är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Vid utmattningssyndrom är kognitiv nedsättning ett framträdande och långvarigt symptom, som kan försvåra arbetsåtergång och inverka negativt på förmågan att tillgodogöra sig behandling. Trots detta så är förståelsen för den kognitiva problematik som personer med utmattningssyndrom upplever fortfarande begränsad.

I det här projektet avser vi därför undersöka vilka kognitiva funktioner som är påverkade vid utmattningssyndrom och vilken betydelse mental trötthet har för de kognitiva problem som patienterna upplever. För att undersöka detta kommer vi genomföra en systematisk kunskapsöversikt som sammanställer befintlig forskning kring kognitiv funktion vid utmattningssyndrom. Vi kommer även undersöka hur personer med utmattningssyndrom påverkas av att arbeta med mentalt utmanande uppgifter under en längre tid.

Projektet förväntas bidra till ökad kunskap om kognitiv problematik vid utmattningssyndrom och vilken roll mental trötthet spelar för patienternas fungerande. I förlängningen kan sådan kunskap bidra till att utveckla behandlingsinsatser som kan hjälpa personer som drabbats av utmattningssyndrom i deras vardag.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-12-02