Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer

Forskningsprojekt Projektet genomförs i samarbete med FoUI Norrbottens kommuner och FoU Välfärd, Region Västerbotten

Projektet vill verka för kunskapsspridning om forskning innanför socialtjänstens ramar, mer specifikt äldre- och funktionshinderomsorg, riktad till baspersonalen och deras chefer inom dessa grupper.

Projektledare

Ellinor Gustafsson
Administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 94

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond 370 000kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Kort projektbeskrivning


Syftet med projektet är att utföra det som kallas för universitetets tredje uppgift, som innebär  det vill säga att nå ut med vår forskning till allmänheten.

Vi har valt målgruppen baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorgen eftersom då det är en grupp som sällan har möjlighet till fortbildning och ofta saknar en relation till universitetet. Eftersom man inom socialt arbete bedriver forskning inom dessa personers arbetsområde vill vi gärna delge både frågeställningar och resultat, förmedlade på ett för målgruppen intressant sätt.

Projektet går ut på att vi kommer att besöka ett antal arbetsplatser - i framför allt Västerbotten men även i Norrbotten om intresse och ekonomisk möjlighet finns - där ett antal av våra forskare i socialt arbete håller i ett eller ett par föredrag. Efter föredragen kommer det att finnas tid för dialog. Föredragen kommer att filmas och sedan läggas ut på en publik webbsida. Den efterföljande diskussionen kommer på grund av dataskyddsförordningen inte att filmas utan istället dokumenteras och avidentifieras och presenteras på webben tillsammans med filmerna.

För oss är det viktigt att filma och dokumentera så att alla har samma möjlighet att ta del av informationen, även de som inte råkar ha möjlighet att delta vid vårt besök. ett Ett av projektets huvudsyften är att nå så många som möjligt.

Till föredragen bjuder vi in baspersonal tillsammans med sina chefer. Anledningen till att vi vill att båda grupperna är med, är att alla i organisationen då får höra samma sak och sedan kan diskutera vidare på arbetsplatsen.

 

Vad kommer forskarna att prata om?
 

Beroende på vilka som kommer och lyssnar; äldreomsorgen och/eller funktionshinderomsorgen så kommer det att se olika ut. Forskarna kommer att berätta om de ämnen de forskar på, men vi kommer att föra en dialog med er inför vårt besök om vad som är aktuellt för just er grupp. Också själva formen är möjlig att diskutera, kanske passar det bättre för vissa grupper med mer interaktion än ett klassiskt föredrag.

Tidsram
 

Under våren 2019 etablerar vi kontakter. Under hösten 2019 börjar vi besöka arbetsplatser, och fortsätter under våren 2020. Hösten 2020 avslutar vi projektet och beroende på budget kanske vi även reser ut under denna tid.

 

Er delaktighet i processen är viktig för oss
 

Det är mycket viktigt för oss att projektidén är väl förankrad hos er och att ni är delaktiga i processen där vi kommer fram till hur själva besöket på just er arbetsplats ska se ut. Vi är öppna för att anpassa oss till er verksamhet. Fungerar det med ett föredrag eller passar det bättre med någon typ av interaktion från deltagarna?

Vi hoppas på att kunna vara en punkt på ett redan inplanerat evenemang - till exempel att vara ett inslag på en arbetsplatsträff - eftersom vi vet att det kan vara svårt att samla hela personalgruppen annars.

 

Efterspel på webben – filmer och dokumenterade frågor och svar
 

De inspelade föreläsningarna och dokumenterade frågor och svar från våra besök kommer att läggas upp på en publik webbsida. Vi hoppas att denna sida kan byggas ut med tiden och att detta projekt bara är starten på ett långsiktigt arbete där institutionen för socialt arbete kan utveckla sina metoder för att nå ut med sin forskning till allmänheten. Vi tar tacksamt emot förslag och idéer på former för denna forskningskommunikation redan nu.

 
Intresserad av att delta i projektet?
 

Om du är intresserad av att vi kommer till din arbetsplats kan du höra av dig via mejl till Ellinor Gustafsson ellinor.gustafsson@umu.se så svarar vi på fler frågor och försöker hitta ett tillfälle när vi kan komma till er på besök.