"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt arbete

Forskningen omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem.

Nyheter

Malin Eriksson
Socialt kapital – en nyckel till att förstå samhällsutmaningar

Forskning om socialt kapital kan bidra med kunskap och lösningar, inte minst i så kallade utsatta områden.

Svenska spädbarn påverkas lite av föräldrars arbetslöshet

Ny forskning visar hur en generös välfärdsstat kan skydda familjer från effekter av ekonomiska bakslag.

Ny forskning om stöd till manliga offer för våld i nära relation

Förhoppningen är att kunskapen ska leda till att män som utsatts för våld i nära relationer får bättre hjälp.

Profilområden och forskargrupper

Centrum för utvärderingsforskning (UCER)
Vid Centrum för utvärderingsforskning, som på engelska är Umeå Center for Evaluation Research (UCER), bedrivs utvärderingsforskning i samarbete...
Forskningsområde: Socialt arbete
Inkluderande social samhällsplanering
Hur skapar vi städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra? Vi vill med projektet konkretisera vad hållbar samhällsutve...
Forskningsområde: Socialt arbete
Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP)
Nätverket för Comparative Research on Professions (N-CORP) ansluter över 30 forskare från olika universitet och discipliner (t ex socialt arbete,...
Forskningsområde: Socialt arbete
UserInvolve
UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Vårt syfte är...
Forskningsområde: Socialt arbete