"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Försvarsmaktens militära själavård i fredstid, under insats och i krig sett ut ett nutidsperspektiv

Forskningsprojekt I Sverige är nutidsforskning om militär själavård starkt begränsad. Det finns därför ett stort behov att veckla ut på vilka sätt militär själavård kan förstås, beskrivas, definieras och utvecklas inför dagens och framtidens utmaningar.

Projektet består av intervjuer med ukrainska militärpräster, enkäter/intervjuer med svenska militärpräster och fältobservationer av levd religion i en militär kontext samt kunskapsinhämtning från och deltagande i NATO-forskargrupper inom aktuella områden. 

Projektansvarig

Jan Grimell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-01 2025-12-31

Finansiering

Försvarsmakten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Militär verksamhet – från träning, internationella operationer till krig – aktualiserar existentiella frågeställningar och accelererar existentiella påfrestningar hos militär personal. Kriget i Ukraina har fäst ett särskilt strålkastarljus på denna typ av andliga, moraliska och livsfrågeorienterade utmaningar vid och bakom frontlinjen. Sen slutet av 1500-talet har svenska militärpräster adresserat en sådan existentiell dimension inom ramen för den militära själavården i Försvarsmakten. Den växande medvetenheten om slagfältets existentiella utmaningar, samt risken för konflikt i Sverige och/eller vårt närområde, gör militär själavård viktigare och aktuellare än på mycket länge. I Sverige är dock nutidsforskning om militär själavård starkt begränsad. Det finns därför ett stort behov att veckla ut på vilka sätt militär själavård kan förstås, beskrivas, definieras och utvecklas inför dagens och framtidens utmaningar.

Fyra övergripande forskningsfrågor är formulerade inom detta projekt.

  • På vilka sätt kan den militära själavården förstås och beskrivas idag?
  • Vilka roller och funktioner har den militära själavården i fredstid, under internationella operationer och i krig? 
  • Vilka moraliska, andliga och existentiella utmaningar finns på dagens/morgondagens slagfält?
  • Hur kan den militära själavården utvecklas inför dagens/framtidens utmaningar?

Projektet består av intervjuer med ukrainska militärpräster, enkäter/intervjuer med svenska militärpräster och fältobservationer av levd religion i en militär kontext samt kunskapsinhämtning från och deltagande i NATO-forskargrupper inom aktuella områden. 

Intervjustudien med ukrainska militärpräster är designad för att lära och förstå den militära själavården och dess utmaningar under ett fullskaligt krig.

Enkäter/intervjuer med svenska militärpräster och fältobservationer används för att förstå den svenska kontexten.

De två empiriska och kontextuella studierna kompletterar varandra och syftar till att skapa en robust kunskapsproduktion.

Analysfynden från projektet kommer att användas specifikt av Försvarsmakten för att få fördjupad förståelse för den svenska militära själavården givet de fyra forskningsfrågorna. Artiklar från projektet avses publiceras i fackgranskade tidskrifter och kommer då att finnas tillgängliga för de som vill veta mer om resultaten från studierna. 

Senast uppdaterad: 2023-09-28